آرشیو مطالب : مقاوم


گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر و روز ملی دزفول در لیگ برتر

گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر و روز ملی دزفول در لیگ برتر

دارویی كه مقاومت در مقابل آنتی بیوتیك را از بین می برد

دارویی كه مقاومت در مقابل آنتی بیوتیك را از بین می برد
با بومی سازی قطعات صنعت ریلی؛

توسعه صنعت ریلی در كشور شتاب گرفت

توسعه صنعت ریلی در كشور شتاب گرفت

نابودی باكتری های جان سخت با پوشش فسفری

نابودی باكتری های جان سخت با پوشش فسفری

مخاط مصنوعی با قابلیت آنتی میكروبیال ساخته شد

مخاط مصنوعی با قابلیت آنتی میكروبیال ساخته شد

۱۲۰ هزار متر مربع به فضای ورزشی خراسان جنوبی اضافه می شود

۱۲۰ هزار متر مربع به فضای ورزشی خراسان جنوبی اضافه می شود

نمایندگی اشنایدر

نمایندگی اشنایدر
با روش علمی جدید؛

یك شركت دانش بنیان درخت بادام مقاوم به كم آبی تولید كرد

یك شركت دانش بنیان درخت بادام مقاوم به كم آبی تولید كرد

دانش بنیان ها ابزارهای حفاری و برش ساختند

دانش بنیان ها ابزارهای حفاری و برش ساختند
توسط یك شركت دانش بنیان؛

كیسه های زیست تخریب پذیر نانویی صادر شد

كیسه های زیست تخریب پذیر نانویی صادر شد

كشف باكتری كه در مقابل سمی ترین فلزات مقاوم است

كشف باكتری كه در مقابل سمی ترین فلزات مقاوم است

چاقی چه تاثیری روی بازو دارد؟

چاقی چه تاثیری روی بازو دارد؟

سرامیك های صنعتی دانش بنیان به صنایع كشور نفوذ كرد

سرامیك های صنعتی دانش بنیان به صنایع كشور نفوذ كرد

چاپ سه بعدی محصولات الكترونیك ممكن می شود

چاپ سه بعدی محصولات الكترونیك ممكن می شود
برای اولین بار محقق شد؛

نابودی سلول های سرطانی با نانوذرات فاقد دارو

نابودی سلول های سرطانی با نانوذرات فاقد دارو

دراز و نشست به روش جاندا بعلاوه فیلم

دراز و نشست به روش جاندا بعلاوه فیلم

نجات كبد چرب با ورزش

نجات كبد چرب با ورزش

تولید رنگ چسبناك و مقاوم در مقابل آب با فناوری نانو

تولید رنگ چسبناك و مقاوم در مقابل آب با فناوری نانو

نجات كبد چرب با ورزش

نجات كبد چرب با ورزش

عارضه پشت صاف و حركات اصلاحی آن

عارضه پشت صاف و حركات اصلاحی آن

تولید نانوذراتی كه تومور سرطانی را می سوزاند

تولید نانوذراتی كه تومور سرطانی را می سوزاند
هشدار محققان به مسافران خزر ؛

جریان هایی كه حتی قهرمانان المپیك شنا به مقابله با آن قادر نیستند

جریان هایی كه حتی قهرمانان المپیك شنا به مقابله با آن قادر نیستند

دوچرخه ای كه با سرعت ۱۴۴ كیلومتر بر ساعت حركت می كند

دوچرخه ای كه با سرعت ۱۴۴ كیلومتر بر ساعت حركت می كند

پمپ های فشار قوی تولید شد

پمپ های فشار قوی تولید شد

ماسك شبیه لباس فضانوردی برای مقاومت در مقابل كرونا

ماسك شبیه لباس فضانوردی برای مقاومت در مقابل كرونا
ورزش در خانه

آموزش حركت هایی كه در منزل توان بدنی را ارتقا می بخشد

آموزش حركت هایی كه در منزل توان بدنی را ارتقا می بخشد
یك فیزیولوژیست ورزشی عنوان كرد:

ورزش و رژیم متناوب، بهترین راهكار برای كاهش وزن

ورزش و رژیم متناوب، بهترین راهكار برای كاهش وزن

تولید واكسن كرونا با استفاده از یك ویروس بی ضرر

تولید واكسن كرونا با استفاده از یك ویروس بی ضرر

ارائه روشی برای ساخت الیاف رسانا با نانولوله های كربنی

ارائه روشی برای ساخت الیاف رسانا با نانولوله های كربنی

حركات اصلاحی برای كج گردنی

حركات اصلاحی برای كج گردنی
بیلیارد 8بال

بیلیارد 8بال