مطالب ایت بال


نگرانی بنا از تعویق بازی های آسیایی

نگرانی بنا از تعویق بازی های آسیایی

تساوی استقلال و مس رفسنجان در نیمه نخست

تساوی استقلال و مس رفسنجان در نیمه نخست
از صندوق نوآوری و شكوفایی اعطا می شود؛

تسهیلات۳۰۰ میلیون تومانی تست و آزمون تخصصی محصولات دانش بنیان

تسهیلات۳۰۰ میلیون تومانی تست و آزمون تخصصی محصولات دانش بنیان
سرپرست گل گهر:

تا معرفی جاعلان ایمیل، در کنار کمیته انضباطی هستیم

تا معرفی جاعلان ایمیل، در کنار کمیته انضباطی هستیم
معاون صندوق نوآوری خبر داد؛

آمادگی دانش بنیانها برای حضور در نمایشگاه های فناورانه هند

آمادگی دانش بنیانها برای حضور در نمایشگاه های فناورانه هند

فجر سپاسی شیراز، کوشش برای بقا

فجر سپاسی شیراز، کوشش برای بقا

تیم امید فوتبال ایران به مصاف عراق می رود

تیم امید فوتبال ایران به مصاف عراق می رود
مدیر دبیرخانه كارگروه صندوق های پژوهش و فناوری خبر داد؛

صدور بیشتر از ۱۲ هزار ضمانت نامه برای شرکتهای دانش بنیان

صدور بیشتر از ۱۲ هزار ضمانت نامه برای شرکتهای دانش بنیان

بهترین و بزرگترین موسسه حقوقی در تهران و کشور

بهترین و بزرگترین موسسه حقوقی در تهران و کشور
معاون فناوری وزارت علوم مطرح كرد؛

سیاستگذاری باز برای توسعه فناوری و نوآوری

سیاستگذاری باز برای توسعه فناوری و نوآوری
بیلیارد 8بال

بیلیارد 8بال