مطالب ایت بال

رئیس انستیتو فینلای كوبا خبر داد؛

كارایی واكسن ایران - كوبا برای افراد زیر 18 سال

كارایی واكسن ایران - كوبا برای افراد زیر 18 سال

دستگاه پرتودهنده خون در كشور ایجاد می شود

دستگاه پرتودهنده خون در كشور ایجاد می شود

جزییات پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی مسكن روستایی

جزییات پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی مسكن روستایی
توسط محقق كشور ابداع شد؛

دستبندهای هوشمند با منبع نوری برای كم بینایان

دستبندهای هوشمند با منبع نوری برای كم بینایان
پس از یك بار شكست؛

كپسول بویینگ برای دومین آزمایش پرتاب آماده می شود

كپسول بویینگ برای دومین آزمایش پرتاب آماده می شود

پنجمی ایران در مسابقات كشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان در مجارستان

پنجمی ایران در مسابقات كشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان در مجارستان

فوتبال المپیك 2020 صدرنشینی ژاپن و كره جنوبی در روز حذف عربستان

فوتبال المپیك 2020 صدرنشینی ژاپن و كره جنوبی در روز حذف عربستان

انواع كانكس و كانتینر گرمخانه پیشرو كانكس

انواع كانكس و كانتینر گرمخانه پیشرو كانكس
با شتاب اولیه ۴ ثانیه ای؛

ساخت موتور برقی با توان حفظ تعادل و تعقیب مالك

ساخت موتور برقی با توان حفظ تعادل و تعقیب مالك

نبوغ برای دهمین بار بر فراز مریخ پرواز می كند

نبوغ برای دهمین بار بر فراز مریخ پرواز می كند
بیلیارد 8بال

بیلیارد 8بال