بر اساس یك پژوهش مشخص شد؛

تاثیر نیكوتین بر عملكرد روانی و حركتی ورزشكاران!

تاثیر نیكوتین بر عملكرد روانی و حركتی ورزشكاران!

ایت بال: هرچند در گذشته پژوهش های زیادی انجام شده است كه نتایج آن نشان میدهد مصرف سیگار یا نیكوتین می تواند عملكرد روانی-حركتی را افزایش دهد، اما طبق پژوهش حاضر بین عملكرد روانی ـ حركتی ورزشكاران و غیرورزشكاران بعد از مصرف مقادیر مختلف نیكوتین تفاوتی گزارش نشده است.به گزارش ایت بال به نقل از ایسنا، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر مقادیر مختلف مصرف نیكوتین بر عملكرد روانی-حركتی ورزشكاران و غیرورزشكاران انجام شده است و از میان دانشجویان پسر دانشگاه خوارزمی با دامنە سنی (۲۴ـ۱۸ سال) به صورت در دسترس انتخاب شدند و هر گروه ۳۶ نفری به صورت تصادفی در سه زیرگروه ۱۲ نفری (مصرف چهار میلی گرم آدامس نیكوتین، مصرف دو میلیگرم آدامس نیكوتین و مصرف صفر میلی گرم آدامس نیكوتین) جای گرفتند.
نتایج ارزیابی عملكرد در این مطالعه نشان داد كه بین زمان واكنش انتخابی دو گروه ورزشكار و غیرورزشكار بعد از مصرف مقادیر مختلف نیكوتین تفاوت معناداری وجود ندارد و در عین حال بین عملكرد روانی ـ حركتی ورزشكاران و غیرورزشكاران بعد از مصرف مقادیر مختلف نیكوتین تفاوتی گزارش نشده است.
در پژوهش حاضر، از آدامس های صفر، دو و چهار میلی گرم استفاده شده است كه به گفتە برخی، پژوهش ها معتبر بوده و روش سریع تجویز نیكوتین است. پژوهش های دیگر با استفاده از تجویز نیكوتین بوسیله پوست، تجویز بوسیله استنشاق از راه بینی، اندازه گیری سطح غلظت پلاسمای خون، تجویز نیكوتین بوسیله قطرە بینی و یا اندازه گیری های فیزیولوژیكی دیگر مانند ضربان قلب و فشار خون انجام شدند.
بعضی از پژوهش ها عملكرد روانی حركتی را بوسیله نحوە نوشتن یا دستخط، پژوهش های دیگر بوسیله آستانۀ تشخیص نور چشمكزن بحرانی، زمان واكنش حركت، زمان واكنش حافظۀ كوتاه مدت، ردیابی جبرانی، ردیابی بحرانی و تقسیم توجه استنباط كردند اما در این پژوهش، عملكرد روانی حركتی بوسیله زمان واكنش انتخابی و هماهنگی دو دستی استنباط شده است.
هایندمارچ و همكاران(۱۹۹۰)نشان دادند كه بااینكه نیكوتین اضافی سبب افزایش سرعت و دقت فعالیت حركتی می شود اما روی هم رفته بر فرایندهای مركزی پردازش شناختی تأثیری ندارد. در پژوهش فیشر و همكاران (۲۰۱۳) نیز نیكوتین نتوانست در هیچ یك از اعمال، اثر قابل توجهی در اندازه گیری عملكرد ایجاد كند. در پژوهش حاضر نیز میزان دقت فعالیت حركتی بوسیله تأثیر مصرف نیكوتین بر خطای زمان واكنش انتخابی مورد بررسی قرار گرفت كه یافته های این پژوهشگران را مورد تأیید قرار می دهد.
یكی از تفاوت های اساسی پژوهش حاضر با سایر پژوهش ها، استفاده از جامعه ورزشكار و غیرورزشكار است چونكه در بیشتر پژوهش های انجام شده مقایسه و نیز مداخله بین دو گروه مصرف كننده و سالم و یا تنها یكی از این دو گروه انجام شده است كه احیانا متغیرهایی مانند وضعیت روانی فرد حین آزمون، خستگی و خصوصاً پاسخ های متفاوت سیستم عصبی مركزی افراد به مقدار نیكوتین تجویزشده منجر به بروز چنین یافته های متفاوتی شده است.
در پژوهش حاضر، یك اثر افزایشی در میزان دمای بدن به دنبال مصرف مقادیر دو و چهار میلی گرم آدامس نیكوتین و تعریق بدن، خصوصاً در كف دست مشاهده شد، همچنین، جامعە آماری تمامی پژوهش های انجام شده متفاوت از پژوهش حاضر بود؛ در خیلی از آنها دو گروه سالم و مصرف كننده در مواردی دو یا سه گروه از مصرف كننده های مواد مختلف و در بسیاری دیگر شامل افراد سالم و یا افراد سیگاری می شد، درحالی كه در پژوهش حاضر، دو گروه ورزشكار و غیرورزشكار كه كاملا سالم بودند بررسی شدند و دامنە سنی نیز در بسیاری این پژوهش ها متفاوت از پژوهش حاضر بود.
گفتنی است این پژوهش در كنترل تجاربی نزدیك به آزمون كه ممكنست آزمودنی ها در فعالیت های روزانه داشته باشند مانند (بازی های كامپیوتری)، كنترل كمیت و كیفیت تغذیە آزمودنی ها و كنترل وضعیت روانی و خلق وخوی آزمودنی ها هنگام آزمون با مشكل مواجه بود.
درنهایت در پژوهش حاضر بین دو گروه ورزشكار و غیرورزشكار، هیچ گونه تفاوت معناداری در پاسخ سیستم عصبی افراد نسبت به دوزهای مختلف نیكوتین تجویزشده دیده نشد. یك دیدگاه مشابه ممكنست به روشن شدن علت عدم تفاوت در آزمون عملكرد روانی حركتی بین دو گروه ورزشكار و غیرورزشكار كمك نماید. همین طور با عنایت به ضرورتی كه پیش تر برای انجام این پژوهش بیان شد می توان اظهار نمود كه گرایش برخی ورزشكاران به داروهایی با مكانیسم اثر مشابه نیكوتین و یا حتی مواد تحریك كنندە سیستم عصبی به امید ارتقای عملكردهای روانی شناختی (از جمله افزایش تمركز توجه) به لحاظ علمی حمایت نمی گردد، برای اینكه عملكرد آنها همانند افراد عادی خواهد بود.
با عنایت به اهمیت سوژه مواد مخدر در جامعه و ضرورت آشنایی بیشتر با اثرات احتمالی آن بر برخی كاركردهای جسمی و روانی افراد پیشنهاد می شود تا پژوهش در زمینە مصرف نیكوتین در سایر شرایط متفاوت (به طور مثال استفاده از شیوه های دیگر تجویز نیكوتین، اندازه گیری عملكرد در سایر محیط ها خصوصاً محیط هایی كه در آن فعالیت بدنی و ذهنی انجام می شود، سنجش های فیزیولوژیكی مانند اندازه گیری سطح پلاسما، انجام پژوهش با جامعە آماری متفاوت مانند گروه های ورزشی دختر و پسر و یا بررسی اثرات سوءمصرف نیكوتین در ورزش های تیمی و انفرادی) و درنتیجه، پاسخ سایر عملكردهای ادراكی ـ حركتی و شناختی افراد (برای مثال ترصد یا گوش به زنگی، ردیابی جبرانی، ردیابی بحرانی، تقسیم توجه، آستانە تشخیص نور چشمك زن، انواع زمان واكنش، هماهنگی دو دستی و به عبارتی، انجام تنوعی از آزمون هایی كه دامنه ای از توانایی های حركتی افراد را برای درك بیشتر اثرات نیكوتین بر عملكرد انسان می سنجد) خصوصاً ورزشكاران مشخص شود.
منبع:

1398/09/09
23:10:51
5.0 / 5
4177
تگهای خبر: بازی , تیم , سیستم , شنا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۱
بیلیارد