یك دكترای روانشناسی ورزشی پاسخ داد

رفتارهای توهمی برخی ورزشكاران از كجا آب می خورد؟

رفتارهای توهمی برخی ورزشكاران از كجا آب می خورد؟

به گزارش ایت بال دكترای روانشناسی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به نقش اصلی خانواده، مدرسه، محیط دوستان و باشگاه در تربیت اخلاقی و رفتاری ورزشكاران، اظهار نمود: 2 وزارتخانه ورزش و جوانان و آموزش و پرورش نهادهای متولی در این زمینه هستند.


دكتر حسن غرایاق زندی در گفت و گو با ایسنا، در ارتباط با بروز نامناسب برخی رفتارها از طرف برخی ورزشكاران خصوصاً در رده های سنی پایه كه ناشی از توهم شهرت است و به واسطه كاركردهای فضای مجازی و توجه بیش از اندازه رسانه ها ایجاد می شود، اظهار نمود: متاسفانه عدم آموزش های لازم از همان دوران كودكی در خانواده، مدرسه، باشگاه و دانشگاه منجر به بروز چنین رفتارهایی از طرف برخی ورزشكاران می شود و صرفا مربوط به ورزشكاران پایه نیست و شاهد بروز چنین مسائلی حتی در میان قهرمانان ملی هم هستیم.
وی افزود: باید این سوال را مطرح نماییم كه آیا آموزش موردنیاز را به ورزشكار خود داده ایم؟ آیا این آگاهی در خانواده وجود دارد كه فرزند خودرا برای مواجهه با چنین پدیده ای تربیت كند؟ چه میزان از كتب درسی در مدارس و دانشگاه ها به حوزه تربیتی یك ورزشكار اختصاص یافته است؟
اركان اصلی تربیت ورزشكاران
دكترای روانشناسی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینكه خانواده، نظام آموزشی مدارس، محیط دوستان و رسانه ها اركان اصلی این مساله هستند، بیان كرد: هر یك از این اركان تاثیر خاص خودرا در بروز رفتارهای متفاوت از طرف ورزشكارانی دارد كه در آستانه كسب شهرت قرار گرفته و یا سرشناس هستند.
غرایاق زندی، اضافه كرد: اگر به میزان لازم و كافی آموزش های لازم به ورزشكاران ارائه شود حق داریم كه به همان اندازه از آنها انتظار رفتار مناسب داشته باشیم، اما در صورتیكه این آموزش ها داده نشده باشد انتظار ما پوشالی و نابجا است.
وی با تاكید بر اینكه در نظام آموزشی ورزشكاران باید فلسفه فكری و تربیتی با عنایت به فرهنگ آن جامعه تعریف شود، اظهار داشت: سوال مهم این است كه آیا برای ورزش كشور صرفا بعد قهرمانی و فنی مهم است؟ آیا به مسائل فنی، روانی و اخلاقی به میزان لازم توجه كرده ایم؟
دكترای روانشناسی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به نقش ویژه وزرات ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در حوزه تربیتی ورزشكاران، اظهار نمود: آیا نظام آموزشی ما به تغذیه فكری لازم برای ورزشكاران از همان سنین پایه و در مدارس توجه دارد؟ علوم تربیتی ورزشكاران از چه اهمیتی برای وزرات ورزش و جوانان برخوردار است؟ پاسخ به هریك از این سوال ها می تواند منجر به پاسخ پرسشی شود كه شما مطرح كرده اید.
چتر فضای مجازی در همه جا پهن شده است
غرایاق زندی با اشاره به اینكه فضای مجازی چتر خودرا در همه جا پهن كرده است، اشاره كرد: متاسفانه در كشور ما مسئولان پس از ورود تجهیزات و امكانات مختلف تازه به فكر آموزش می افتند در صورتیكه باید این آموزش ها پیش از ورود پدیده های مختلف ارائه شود. با این وجود بروید و ببینید چه میزان از كتب آموزشی و یا آموزش های ارائه شده در مدارس كشور به شناخت فضای مجازی اختصاص یافته است؟
وی افزود: فضای مجازی دارای كاركرد دوگانه مثبت و منفی است، بطور حتم باید توجه به كاركرد مثبت آن بیشتر از كاركرد منفی آن باشد و آموزش های مختلف در این رابطه نه صرفا به ورزشكاران بلكه به تمامی فرزندان این سرزمین از همان سنین پایه ارائه شود.
كدام باشگاه ایرانی به مسائل فرهنگی توجه دارد؟
دكترای روانشناسی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران همین طور با بیان ضعف عملكرد باشگاه ها در توجه به ابعاد تربیتی، فرهنگی و رفتاری ورزشكاران، اظهار نمود: كدام یك از باشگاه های ورزشی در كشور به بعد فرهنگی خود بیشتر از بعد فنی و نتیجه گرایی توجه دارد؟ كدام یك از مسئولان ما از بعد فرهنگی به مسائل نگاه می كنند و در این راه گام بر می دارند؟ بُعد اول علوم تربیتی مسائل تعلیم و تربیت است كه متاسفانه در كشور ما مغفول مانده و در رده های اولویت بعدی قرار دارد.
غرایاق زندی با تاكید بر ضرورت استفاده از جامعه شناسان و روانشناسان در كنار تیم ها و باشگاه های ورزشی، اظهار داشت: بروید و جستجو كنید و ببینید كه چه تعداد از باشگاه های ورزشی در كشور از روانشناس ورزشی برخوردارند؟
وی با اشاره به اینكه یك كودك از همان ابتدا مسائل را می بیند و به آنها توجه دارد، اظهار داشت: بطور حتم رفتارهای تنبیهی و تشویقی بر نوع نگاه یك كودك اثرگذار می باشد و ما باید بهترین روش را برای تربیت این قشر انتخاب نماییم. جامعه و ورزش كشور در شرایط فعلی از ورزشكاران توقع برد دارد و ارزش های ذهنی و معنوی آن گونه كه باید و شاید از اهمیت برخوردار نیست، بنا بر این دوگانگی ذهنی در ورزشكاران پدید می آید و با وجود شعارهای مختلف در بحث توجه به مسائل فرهنگی و آموزشی اما در عمل شاهد توجه تمام و كمال به مسائل فنی و نتیجه گرایی هستیم.
۲ وزارتخانه مسئول در حوزه تربیتی ورزشكاران
دكتر روانشناسی ورزشی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان این كه دو وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در حوزه تربیتی ورزشكاران نقش اساسی و اصلی را ایفا می كنند، اشاره كرد: هر یك از این وزارتخانه ها با عنایت به سیاست های تعریف شده باید نقش اثرگذاری را در تربیت ورزشكاران ایفا كنند. علاوه بر توجه به مسائل فنی و قهرمانی باید توجه جدی به مسائل اخلاقی و رفتاری نیز در دستور كار قرار گیرد در غیر این صورت همان مسیر غلطی كه طی سالیان اخیر طی شده ادامه می یابد و توجه به ابعاد رفتاری و اخلاقی ورزشكاران تنها در حد حرف باقی خواهد ماند.
وی افزود: آیا توجه به مسائل فرهنگی همانند مسائل قهرمانی بعنوان پدیده ای كه در جامعه با تشویق از طرف مسئولان، مردم و رسانه ها روبروست، مورد توجه و تشویق قرار می گیرد؟ متاسفانه با عنایت به این كه مسائل قهرمانی با تشویق كوتاه مدت روبرو هستند و توجه عام و خاص را به همراه دارد به یك اولویت در ورزش ایران تبدیل گشته درحالی كه توجه به مسائل فرهنگی بعنوان یك پدیده بلندمدت از اهمیت چندانی برای مسئولان، رسانه ها و جامعه برخوردار نیست و بنا بر این شاهد بروز چنین پدیده هایی هستیم.
فلسفه فكری ارزشمندی برای ورزشكاران ایرانی تعریف نشده است
غرایاق زندی با اشاره به این كه متاسفانه فلسفه فكری ارزشمندی طی سالیان اخیر برای ورزشكاران خود تعریف نكرده ایم، اظهار نمود: فلسفه فكری، سازه های درست ذهنی را برای فرزندان ما به وجود می آورد و سبب تعالی یك جامعه از نظر فرهنگی در طولانی مدت می شود. متاسفانه در ورزش اسیر مسائلی شده ایم كه توجه به اخلاق و رفتار را در سایه قرار داده است و جوانانمان بجای تعلیم و تربیت در حوزه رفتاری صرفا در حوزه فنی آموزش می بینند.
وی افزود: باید یك دانش آموز و ورزشكار از همان ابتدای امر با كاركردهای فضای مجازی و چگونگی مواجهه با شهرت آشنا شود و با استفاده از ظرفیت های علمی روانشناسان و جامعه شناسان در كنار باشگاه ها بتوانیم قهرمانانی را تربیت نماییم كه نه تنها در بعد فنی برترین هستند، بلكه در بعد رفتاری و اخلاقی نیز به بهترین شكل عمل كنند.
منبع:

1398/05/29
14:36:21
5.0 / 5
4373
تگهای خبر: آموزش , باشگاه , تغذیه , تیم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۴
بیلیارد