آرشیو مطالب : پروتئین

ورزشكاران روزه دار به هیچ عنوان صبح تمرین نكنند

كربوهیدرات بهترین منبع غذایی برای ورزشكاران روزه دار

كربوهیدرات بهترین منبع غذایی برای ورزشكاران روزه دار

شناسایی منشا تومور كودكان با نوعی پروتئین در رابطه با سلول بنیادی

شناسایی منشا تومور كودكان با نوعی پروتئین در رابطه با سلول بنیادی

مكمل، تاثیر مثبتی در افزایش حجم عضلانی ورزشكاران جوان و نوجوان ندارد

مكمل، تاثیر مثبتی در افزایش حجم عضلانی ورزشكاران جوان و نوجوان ندارد

ساركوپنیا چیست؟

ساركوپنیا چیست؟

طراحی واكسن حاوی نانوذرات برای مقابله با عفونت ویروسی

طراحی واكسن حاوی نانوذرات برای مقابله با عفونت ویروسی

علت شایع درد ناگهانی معده

علت شایع درد ناگهانی معده

پس از ورزش شیر كاكائو بنوشید

پس از ورزش شیر كاكائو بنوشید
پژوهشگران آمریكایی مطرح كردند

تغییر ساختار مغز با فوتبال بازی كردن!

تغییر ساختار مغز با فوتبال بازی كردن!

هزینه عمل بینی

هزینه عمل بینی

آیا باید بلافاصله پس از ورزش پروتئین مصرف كرد؟

آیا باید بلافاصله پس از ورزش پروتئین مصرف كرد؟

چگونگی حفظ تناسب اندام با افزایش سن

چگونگی حفظ تناسب اندام با افزایش سن

رژیم های كتوژینك توانایی غیر هوازی ورزشكاران را می كاهد

رژیم های كتوژینك توانایی غیر هوازی ورزشكاران را می كاهد

وزنه برداران چگونه غذا بخورند

وزنه برداران چگونه غذا بخورند

ورزشكاران المپیكی چه میزان كالری در روز دریافت می كنند

ورزشكاران المپیكی چه میزان كالری در روز دریافت می كنند

رژیم غذایی مناسب برای وزنه برداران

رژیم غذایی مناسب برای وزنه برداران
بیلیارد 8بال

بیلیارد 8بال