مطالب ایت بال


ویژگی ها و مزایای فایبرگلاس را بشناسید

ویژگی ها و مزایای فایبرگلاس را بشناسید
ماسك مدعی شد؛

در تصادف مرگبار تسلا سیستم خودران فعال نبوده است

در تصادف مرگبار تسلا سیستم خودران فعال نبوده است

كسب رتبه اول تعداد قراردادها توسط پژوهشگاه علوم و صنایع غذایی

كسب رتبه اول تعداد قراردادها توسط پژوهشگاه علوم و صنایع غذایی
در یك پروژه تحقیقاتی؛

بهبودیافتگان كرونا باردیگر در معرض ویروس قرار داده می شوند

بهبودیافتگان كرونا باردیگر در معرض ویروس قرار داده می شوند
از سوی معاون علمی و فناوری؛

اعضای شورای سیاستگذاری و راهبری خانه های نوآوری منصوب شدند

اعضای شورای سیاستگذاری و راهبری خانه های نوآوری منصوب شدند

برتری دورتموند با درخشش باردیگر هالند

برتری دورتموند با درخشش باردیگر هالند

تسلا با كارمند متقلبش به توافق رسید

تسلا با كارمند متقلبش به توافق رسید

تحصیل در كشور ایتالیا

تحصیل در كشور ایتالیا
ورزشكاران بعد از دریافت واكسن كرونا:

استرس نداریم

استرس نداریم

نابودی باكتری های جان سخت با پوشش فسفری

نابودی باكتری های جان سخت با پوشش فسفری
بیلیارد 8بال

بیلیارد 8بال