مطالب ایت بال

تولید كفی های طبی نانویی با یك چهارم قیمت خارجی

تولید كفی های طبی نانویی با یك چهارم قیمت خارجی
تا ۵ سال آینده؛

ربات ها 85 میلیون شغل را نابود می كنند

ربات ها 85 میلیون شغل را نابود می كنند

برگزاری دومین همایش بین المللی تازه های پژوهش در علوم ورزشی در استان اردبیل

برگزاری دومین همایش بین المللی تازه های پژوهش در علوم ورزشی در استان اردبیل

چاقی چه تاثیری روی بازو دارد؟

چاقی چه تاثیری روی بازو دارد؟

۲ خطر پنهان كرونا!

۲ خطر پنهان كرونا!
۲۶ مهر، روز تربیت بدنی و ورزش،

ورزش، ابزار غیردارویی ارزان در درمان بیماری ها

ورزش، ابزار غیردارویی ارزان در درمان بیماری ها

صنعت خودروسازی به قطعات ایرانی مجهز می شوند

صنعت خودروسازی به قطعات ایرانی مجهز می شوند

تغذیه موثر بر سیستم ایمنی بدن ورزشكاران

تغذیه موثر بر سیستم ایمنی بدن ورزشكاران

غذاهای سفید ناسالم برای سلامت جسمانی ورزشكاران

غذاهای سفید ناسالم برای سلامت جسمانی ورزشكاران

نحوه بارگیری كربوهیدرات ها

نحوه بارگیری كربوهیدرات ها
بیلیارد 8بال

بیلیارد 8بال