مطالب ایت بال

رونمایی از نفربرهای خودران رباتیك با دید ۳۶۰ درجه

رونمایی از نفربرهای خودران رباتیك با دید ۳۶۰ درجه

ماهواره ناسا آب و هوای فضایی را پیشبینی می كند

ماهواره ناسا آب و هوای فضایی را پیشبینی می كند

آغاز پذیرش مقاله همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

آغاز پذیرش مقاله همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
سهم كودكان از فضای استادیوم ها؛

از سیم برق و بیم سنگ در ایران تا عروسك باران هلندی ها بعلاوه فیلم

از سیم برق و بیم سنگ در ایران تا عروسك باران هلندی ها بعلاوه فیلم

تولید شیشه ای كه باكتری ها را می كشد

تولید شیشه ای كه باكتری ها را می كشد

اولین ربات انسان نما با پوست مصنوعی

اولین ربات انسان نما با پوست مصنوعی
یك مقام مسئول مطرح كرد:

تدوین ۱۰۰ استاندارد در حوزه نانو، افزایش استاندارد بین المللی نانو

تدوین ۱۰۰ استاندارد در حوزه نانو، افزایش استاندارد بین المللی نانو

لباسی برای شنیدن موسیقی!

لباسی برای شنیدن موسیقی!

صدمین استاندارد حوزه نانو تدوین شد

صدمین استاندارد حوزه نانو تدوین شد
توسط محققان كشور؛

حسگر هوشمند اعلام واژگونی خودرو ساخته شد

حسگر هوشمند اعلام واژگونی خودرو ساخته شد
بیلیارد 8بال

بیلیارد 8بال