مطالب ایت بال


ارتقا تجهیزات آتش نشانی با بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان

ارتقا تجهیزات آتش نشانی با بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان
سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

نوآوری باید باور ملی در سازمان ها و نهادهای کشور شود

نوآوری باید باور ملی در سازمان ها و نهادهای کشور شود

موفقیت 3 طرح دانش بنیان برای جذب سرمایه مردمی

موفقیت 3 طرح دانش بنیان برای جذب سرمایه مردمی

تولید کتانی با کمک کربن جذب شده از هوا!

تولید کتانی با کمک کربن جذب شده از هوا!

تاکسی هوایی کره جنوبی پرواز آزمایشی خودرا به انتها رساند

تاکسی هوایی کره جنوبی پرواز آزمایشی خودرا به انتها رساند
در سال ۲۰۳۰؛

چین به مشتری و اورانوس می رود

چین به مشتری و اورانوس می رود
با هدف اتصال بازار عرضه و تقاضا؛

نشست بروکرهای شبکه فن بازار ملی

نشست بروکرهای شبکه فن بازار ملی

آشنایی با روغن توربین

آشنایی با روغن توربین
ستاری:

دانش بنیانها کلیدی ترین بازیگران اقتصاد کشور شده اند

دانش بنیانها کلیدی ترین بازیگران اقتصاد کشور شده اند
ظرف ۱۰ دقیقه؛

ماسک هوشمند ویروس کرونا را شناسایی می کند

ماسک هوشمند ویروس کرونا را شناسایی می کند
بیلیارد 8بال

بیلیارد 8بال