مطالب ایت بال


نوآوری دانش بنیان ها به صنعت ساختمان می پیوندد

نوآوری دانش بنیان ها به صنعت ساختمان می پیوندد

سیستم لیزری دقیق برای درمان سرطان ابداع شد

سیستم لیزری دقیق برای درمان سرطان ابداع شد

برنامه تربیت بدنی نیروی زمینی ارتش برای حضور در مسابقات بین المللی

برنامه تربیت بدنی نیروی زمینی ارتش برای حضور در مسابقات بین المللی
امروز ؛

اسپیس ایكس ۱۴۳ ماهواره به فضا می فرستد

اسپیس ایكس ۱۴۳ ماهواره به فضا می فرستد

فاطمه قاسمی مربی تیم ملی كاراته زنان شد

فاطمه قاسمی مربی تیم ملی كاراته زنان شد
داورزنی:

سرمربی تیم ملی والیبال ۲۳ فروردین به ایران می آید

سرمربی تیم ملی والیبال ۲۳ فروردین به ایران می آید
در گزارش ایت بال اعلام شد

ورود ۲ تا ۳ واكسن ایرانی كرونا به كارآزمایی بالینی تا آخر بهمن

ورود ۲ تا ۳ واكسن ایرانی كرونا به كارآزمایی بالینی تا آخر بهمن

برتری رسن در رقابت با ستاره های مطرح اسپانیا در نظرسنجی AFC

برتری رسن در رقابت با ستاره های مطرح اسپانیا در نظرسنجی AFC

تأسیس نیروگاه تولید هیدروژن سبز و اكسیژن از آب در كانادا

تأسیس نیروگاه تولید هیدروژن سبز و اكسیژن از آب در كانادا

آموزش فروش سهام عدالت

آموزش فروش سهام عدالت
بیلیارد 8بال

بیلیارد 8بال