آرشیو مطالب : صفحه ی ۲

از سوی محققان انجام شد؛

جایگزینی رگ های خونی با نخ های زیستی قابل بافت

جایگزینی رگ های خونی با نخ های زیستی قابل بافت

ویژگی های یك كلینیك توانبخشی عالی

ویژگی های یك كلینیك توانبخشی عالی
برای كمك به امنیت كارگران؛

سگ رباتیك به دكل نفتی می رود

سگ رباتیك به دكل نفتی می رود

ساخت هوش مصنوعی كه 250 پهپاد را كنترل می كند

ساخت هوش مصنوعی كه 250 پهپاد را كنترل می كند
یك مقام مسئول عنوان كرد

۳۰ داروی زیست فناوری تا ۱۸ ماه آینده به تولید می رسد

۳۰ داروی زیست فناوری تا ۱۸ ماه آینده به تولید می رسد
با تقلید حركات دست انسان؛

ساخت بازوی بیونیكی كه پیانو می زند

ساخت بازوی بیونیكی كه پیانو می زند

شرایط پرداخت مهریه در صورت تدلیس و دروغگویی در نكاح

شرایط پرداخت مهریه در صورت تدلیس و دروغگویی در نكاح

دستگاه تزریق درون سلولی درمان ناباروری بومی سازی شد

دستگاه تزریق درون سلولی درمان ناباروری بومی سازی شد
ستاری تاكید كرد:

سلولهای بنیادی هزینه های درمان را كم می كنند

سلولهای بنیادی هزینه های درمان را كم می كنند

اولین عكس ماهواره سیاره یاب اروپا به ثبت رسید

اولین عكس ماهواره سیاره یاب اروپا به ثبت رسید
بیلیارد 8بال

بیلیارد 8بال