آرشیو مطالب : دوچرخه سواری

راهكارهای جلوگیری از انفعال در بحران كرونا

راهكارهای جلوگیری از انفعال در بحران كرونا

ارزان ترین ورزش ها برای دوران كرونا

ارزان ترین ورزش ها برای دوران كرونا

راهكارهای جلوگیری از انفعال در بحران كرونا

راهكارهای جلوگیری از انفعال در بحران كرونا

15راهكار برای پیش گیری از لطمه های دویدن

15راهكار برای پیش گیری از لطمه های دویدن

۱۵راهكار برای جلوگیری از صدمه های دویدن

۱۵راهكار برای جلوگیری از صدمه های دویدن

3 نوع تمرین برای گرم كردن پیش از ورزش

3 نوع تمرین برای گرم كردن پیش از ورزش

رمضان چطور ورزش كنیم؟

رمضان چطور ورزش كنیم؟

پروتكل ورزش در فضاهای روباز در دوران كرونا بعلاوه تصویر

پروتكل ورزش در فضاهای روباز در دوران كرونا بعلاوه  تصویر

رمضان چطور ورزش كنیم؟

رمضان چطور ورزش كنیم؟

رمضان چطور ورزش كنیم؟

رمضان چطور ورزش كنیم؟

رمضان چطور ورزش كنیم؟

رمضان چطور ورزش كنیم؟

ورزش های هوازی مناسب منزل

ورزش های هوازی مناسب منزل

ورزش های مناسب كودكان در روزهای قرنطینه

ورزش های مناسب كودكان در روزهای قرنطینه

ورزش های هوازی مناسب منزل

ورزش های هوازی مناسب منزل

استفاده از گرافن در تولید تایر دوچرخه برای افزایش مقاومت

استفاده از گرافن در تولید تایر دوچرخه برای افزایش مقاومت

بیماری حاد كوهستان چیست؟

بیماری حاد كوهستان چیست؟

جزئیات پرونده ۴۲ ورزشكار دوپینگی ایران در سال ۲۰۱۹ بعلاوه اسامی

جزئیات پرونده ۴۲ ورزشكار دوپینگی ایران در سال ۲۰۱۹ بعلاوه اسامی

جزئیات پرونده 42 ورزشكار دوپینگی ایران در سال 2019 بعلاوه اسامی

جزئیات پرونده 42 ورزشكار دوپینگی ایران در سال 2019 بعلاوه اسامی

صفر تا صد ضربه مغزی در ورزش

صفر تا صد ضربه مغزی در ورزش

صفر تا صد ضربه مغزی در ورزش

صفر تا صد ضربه مغزی در ورزش

رژیم‎های غذایی و ورزش تأثیرات سودمندی بر سطوح ‏‎ BDNFدارند

رژیم‎های غذایی و ورزش تأثیرات سودمندی بر سطوح ‏‎ BDNFدارند

ورزش های هوازی مناسب ترین ورزش برای كاهش وزن

ورزش های هوازی مناسب ترین ورزش برای كاهش وزن

ورزش های هوازی مناسب ترین ورزش برای كاهش وزن

ورزش های هوازی مناسب ترین ورزش برای كاهش وزن

نوشیدن آب در حین ورزش سبب كاهش وزن می شود

نوشیدن آب در حین ورزش سبب كاهش وزن می شود
برای افزایش سرعت؛

دوچرخه بادبانی هم به بازار آمد

دوچرخه بادبانی هم به بازار آمد

نوشیدن آب در حین ورزش سبب كاهش وزن می شود

نوشیدن آب در حین ورزش سبب كاهش وزن می شود

دوچرخه سواری مختلط تابحال در زنجان برگزار نشده است

دوچرخه سواری مختلط تابحال در زنجان برگزار نشده است

نماینده دوچرخه سواری ایران از قهرمانی آسیا حذف شد

نماینده دوچرخه سواری ایران از قهرمانی آسیا حذف شد

برای درد زانو تردمیل بهتر است یا دوچرخه ثابت؟

برای درد زانو تردمیل بهتر است یا دوچرخه ثابت؟
در شرایط آلودگی هوا مصرف شیر و آب میوه طبیعی بنوشید

ورزش هنگام آلودگی هوا میزان رسوب ذرات معلق در ریه را چند برابر می كند

ورزش هنگام آلودگی هوا میزان رسوب ذرات معلق در ریه را چند برابر می كند
بیلیارد 8بال

بیلیارد 8بال