جزئیات پرونده 42 ورزشكار دوپینگی ایران در سال 2019 بعلاوه اسامی

جزئیات پرونده 42 ورزشكار دوپینگی ایران در سال 2019 بعلاوه اسامی

به گزارش ایت بال پرونده ۴۲ ورزشكار دوپینگی ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی بسته شد كه اسامی ۳۸ نفر به صورت رسمی مشخص شد اما اسامی سه نفر به علت رعایت موارد قانونی اعلام نشد و پرونده یك ورزشكار هم به علت اعتراض به كمیته استیناف ارجاع داده شده است.


به گزارش ایت بال به نقل از ایسنا، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو)، طی چهار مرحله اسامی ورزشكاران دوپینگی سال ۲۰۱۹ را كه تمام مراحل مدیریت نتایج آنها در این ستاد سپری شده و احكام قطعی آنها به تایید آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) رسید، اعلام نمود. تخلف این ورزشكاران به سال ۲۰۱۹ (از دیماه ۱۳۹۷ تا دیماه ۱۳۹۸) مربوط می شود و در ماه های گذشته فرایند قانونی بررسی پرونده آنها انجام شده است.
چرا اسامی ۴ نفر اعلام نشده است؟
در گزارش های مختلف عرضه شده از جانب ستاد مبارزه با دوپینگ (ایران نادو) اسامی ۳۸ نفر به صورت رسمی اعلام شد، این در شرایطی است كه نمونه گرفته شده از ۴۲ نفر مثبت بود.
بر اساس اطلاعاتی كه در اختیار ایسنا قرار گرفته است، طبق قانون وادا در مورد ورزشكارانی كه دوپینگ آنها مثبت شده است و سن كمتر از ۱۸ سال دارند، هرچند وادا و نادوهای كشورهای مختلف این ورزشكاران را محروم می كنند اما به علت لحاظ سن، اسمی اعلام نمی گردد كه در مورد فهرست ۴۲ نفره ورزشكاران دوپینگی ایران در سال ۲۰۱۹، یك مورد چنین شرایطی داشته و این مساله در مورد وی رعایت شده است.
دو ورزشكار دیگر هم در بین این فهرست ۴۲ نفره در حین روند مدیریت بررسی، فرم معافیت درمانی عرضه كرده اند و به صورت سیستمیك این دسته افراد نه محروم می شوند و نه اسامی آنها اعلام. همینطور یك ورزشكار باقی مانده هم پرونده اش در جریان است و بررسی وضعیت وی در جهت اعلام نتیجه نهایی به كمیته استیناف ارجاع شده است.
ورزشكارانی كه از جانب ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران در سال 2019 در رویدادهای داخلی دوپینگ كرده و محروم شده اند به ترتیب زیر است:

مرحله اول
۱) علی قاسمی از وزنه برداری به علت مصرف ماده ممنوعه استانوزولول به مدت چهارسال (از ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ لغایت ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۱) محروم شد.
۲) بهنام ابراهیمی از والیبال به علت مصرف ماده ممنوعه استانوزولول به مدت چهارسال (از ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ لغایت ۲۵ اسفند ۱۴۰۱) محروم شد.
۳) یزدان میرزایی از ووشو به علت مصرف ماده ممنوعه استانوزولول به مدت چهارسال (از ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ لغایت ۲۹ مرداد ۱۴۰۲) محروم شد.
۴) علیرضا نایب پاشایی از وزنه برداری به علت مصرف مواد ممنوعه كلوستبول و متاندینون به مدت چهارسال (از ۵ بهمن ماه ۱۳۹۷ لغایت ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱) محروم شد.
۵) محسن فیاض بخش از فوتبال به علت مصرف ماده ممنوعه كلنبوترول به مدت چهارسال (از ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ لغایت ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱) محروم شد.
۶) جاسم طاووسی از دوچرخه سواری به علت مصرف ماده ممنوعه متاندینون به مدت چهارسال(از ۲ شهریور ۱۳۹۸ لغایت اول شهریور ۱۴۰۲) محروم شد.
۷) علی شریعتی از وزنه برداری به علت مصرف مواد ممنوعه كلنبوترول و متاندینون به مدت چهارسال(از ۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ لغایت ۳ بهمن ماه ۱۴۰۱) محروم شد.
۸) بهرام حریرچی از وزنه برداری به علت مصرف ماده ممنوعه ترنبولون به مدت چهارسال(از ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ لغایت ۱۴ اسفند ۱۴۰۱) محروم شد.
۹) مرتضی نوروزی از ووشو به علت مصرف ماده ممنوعه كلومیفن به مدت چهارسال(از ۲ شهریور ۹۸ لغایت اول شهریور ۱۴۰۲) محروم شد.
۱۰) حامد طالبی زرین كمر از كشتی به علت مصرف ماده ممنوعه اكساندرولون به مدت چهارسال(از ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ لغایت ۱۴ اسفند ۱۴۰۱) محروم شد.
۱۱) محمد بخشی از دوومیدانی نابینایان به علت مصرف ماده ممنوعه استانوزولول به مدت چهارسال( ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ لغایت ۲۹ مرداد ۱۴۰۲) محروم شد.
۱۲) آرزو خورشیدی از دوومیدانی نابینایان به علت مصرف ماده ممنوعه دورزولامید، توبیخ كتبی شد.
مرحله دوم
۱۳) هدی جعفرزاده از وزنه برداری به علت مصرف مواد ممنوعه متاندینون و متنولون به مدت چهارسال (از ۵ بهمن ۱۳۹۷ تا ۴ بهمن ۱۴۰۱) محروم شد.
۱۴) سید احسان موسوی محمدی از وزنه برداری به علت مصرف ماده ممنوعه تاموكسیفن به مدت چهارسال (از ۵ اسفند ۱۳۹۷ تا ۴ اسفند ۱۴۰۱) محروم شد.
۱۵) محمدشیرخانی از دوچرخه سواری به علت مصرف ماده ممنوعه استانوزولول به مدت چهارسال (از ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ تا ۲۹ مرداد ۱۴۰۲) محروم شد.
۱۶) مصطفی ماهی از فوتبال به علت مصرف ماده ممنوعه متادون به مدت چهارسال (از ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۲) محروم شد.
۱۷) وحید دهقان زاده از دوچرخه سواری به علت مصرف ماده ممنوعه متیل فنیدیت به مدت دو سال (از ۲ شهریور ۱۳۹۸ تا اول شهریور ۱۴۰۰) محروم شد.
۱۸) محمد مرادنیا از پاورلیفتینگ به علت مصرف مواد ممنوعه متاسترون، اكسی متولون و متیل فنیدیت به مدت چهارسال (از ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ تا ۹ اسفند ۱۴۰۱) محروم شد.
۱۹) محمدحسین مصطفایی از پاورلیفتینگ به علت مصرف مواد ممنوعه متاندینون و تاموكسیفن به مدت چهارسال (از ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ تا ۹ اسفند ۱۴۰۱) محروم شد.
۲۰) رضا قهرمانی حاج باغلویی از قایقرانی به علت مصرف ماده ممنوعه استانوزولول به مدت چهارسال (از ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ ) محروم شد.
۲۱) مهدی حسن زاده از فوتسال به علت مصرف مواد ممنوعه متاندینون و فروزماید به مدت چهارسال (از ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۲) محروم شد.
۲۲) مصطفی بیانی آهنگر از قایقرانی به علت مصرف ماده ممنوعه اكساندرولون به مدت چهارسال (از ۱۳ مهر ۱۳۹۸ تا ۱۲ مهر ۱۴۰۲) محروم شد.
۲۳) محمدحسین حاج محمدی از هندبال به علت مصرف ماده ممنوعه اكساندرولون به مدت چهارسال (از ۱۳ مهر ۱۳۹۸ تا ۱۲ مهر ۱۴۰۲) محروم شد.
۲۴) رویا قنادان از تیراندازی به علت مصرف ماده ممنوعه پروپرانولول، توبیخ كتبی شد.
مرحله سوم
۲۵) امیر محمد حاجی پورگنجی از كشتی به علت مصرف ماده ممنوعه استانوزولول به مدت ۴ سال (از اول آبان ۱۳۹۸ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۲)
۲۶) مصطفی كیانی از فوتبال به علت مصرف ماده ممنوعه تریامسینولون به مدت ۶ ماه (از ۴ آبان ۱۳۹۸ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۲۷) سجاد سربرقی مقدم از والیبال به علت مصرف ماده ممنوعه نورآندروسترون به مدت ۴ سال (از ۲۳ دی ۱۳۹۷ تا ۲۲ دی ۱۴۰۱)
۲۸) احمد حسین زاده از فوتبال به علت مصرف ماده ممنوعه نورآندروسترون به مدت ۴ سال (از ۱۹ آبان ۱۳۹۸ تا ۱۸ آبان ۱۴۰۲)
۲۹) علیرضا زارع پور از وزنه برداری به علت مصرف ماده ممنوعه متاندینون به مدت ۴ سال (از ۱۹ آبان ۱۳۹۸ تا ۱۸ آبان ۱۴۰۲)
۳۰) محمد جعفری از دو و میدانی به علت مصرف مواد ممنوعه استانوزولول و افدرین به مدت ۴ سال (از ۱۳ مهر ۱۳۹۸ تا ۱۲ مهر ۱۴۰۲)
مرحله چهارم
۳۱) مجید عسگری از وزنه برداری به علت مصرف ماده ممنوعه متادون به مدت ۲ سال (از ۳ بهمن ۹۷ تا ۲ بهمن ۹۹)
۳۲) سپهر دعوتی از شنا به علت مصرف ماده ممنوعه استانوزولول به مدت ۴ سال (از ۴ بهمن ۱۳۹۷ تا ۳ بهمن ۱۴۰۱)
۳۳) "مجید بهروزبرشنه" از فوتبال به علت مصرف ماده ممنوعه متاندینون به مدت ۴ سال (از ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ تا ۱۱ اسفند ۱۴۰۱)
۳۴) ساسان صادقی از هندبال به علت مصرف ماده ممنوعه نورآندروسترون به مدت ۴ سال (از ۱۳ دی ۱۳۹۷ تا ۱۲ دی ۱۴۰۱)
۳۵) پوریا عصمت از تیراندازی به علت مصرف ماده ممنوعه نورآندروسترون به مدت ۴ سال (از ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۲)
۳۶) ابوالقاسم عروجی از فوتسال به علت مصرف ماده ممنوعه كلومیفن به مدت ۴ سال (از ۱۹آبان ۱۳۹۸ تا ۱۸ آبان ۱۴۰۲)
۳۷) حسن آریان نژاد از كشتی به علت مصرف مواد ممنوعه متنولون و اكساندرولون به مدت ۴ سال (از ۶ دی ۱۳۹۷ تا ۵ دی ۱۴۰۱)
۳۸) سید فردین فلاح شمسی از وزنه برداری به علت مصرف مواد ممنوعه هیدروكلروتیازید و تریامترن به مدت ۴ سال (از ۵ دی ۱۳۹۷ تا ۴ دی ۱۴۰۱)1398/11/17
17:08:05
5.0 / 5
4382
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
بیلیارد