چه تعداد دانشجو ورزش نمی كنند؟

خبر خوش تحصیلی برای بانوان، دانش آموزان و معلولان ورزشكار

خبر خوش تحصیلی برای بانوان، دانش آموزان و معلولان ورزشكار

به گزارش ایت بال مدیركل تربیت بدنی وزارت علوم با بیان این كه با اشاره به اصلاح آئین نامه ای در ارتباط با بورسیه تحصیلی برای بانوان، دانش آموزان، جانبازان و معلولان ورزشكار اعلام نمود: بر مبنای اصلاحیه جدید بانوانی كه امكان حضور در مجامع بین المللی را ندارند در صورت كسب مقام ملی می توانند در دانشگاهای سراسری بورسیه تحصیلی دریافت كنند و علاوه بر این برای جانبازان و معلولان و دانش آموزان موارد لازم در صورت كسب مقام قهرمانی دیده شده است، آئین نامه ای كه در صورت تایید نهایی شورایعالی فرهنگی اجرایی می شود.محمدحسین علیزاده در گفت وگویی با ایسنا، در ارتباط با مسائلی همچون مهم ترین اهداف ترسیم شده به منظور توسعه مشاركت دانشجویان در فعالیت های جسمانی و ورزشی، ورزش قهرمانی دانشجویان، تفاهم نامه با فدراسیون های مختلف و كمیته ملی المپیك به منظور ارتقای سطح كیفی و كمی ورزش دانشگاهی، اصلاح آئین نامه به منظور خبر خوش تحصیلی برای بانوان، دانش آموزان، جانبازان و معلولان ورزشكار، توسعه فضاها و تجهیزات ورزشی دانشگاهی، اتاق های بدنسازی در خوابگاه ها، نرخ فعالیت ورزشی در دانشگاه های كشور، وضعیت ورزش دانشگاهی در كشورهای توسعه یافته، میزان ورزشكاران ملی پوش در دانشگاه های ورزشی، سرانه فضای ورزشی به ازای هر دانشجو صحبت كرد كه در ادامه مشروح آن آمده است:
مهم ترین اهداف وزارت علوم را به منظور افزایش مشاركت ورزشی دانشجویان تشریح كنید؟
مهم ترین هدف ما توسعه مشاركت دانشجویان در فعالیت های ورزشی است و این مورد چه در بخش همگانی و چه در بخش قهرمانی پیگیری می شود و در این بین ورزش همگانی برای ما بسیار است. در این راستا سامانه ای در كشور طراحی شده كه تمام فعالیت دانشجویان در حوزه ورزش همگانی ثبت می شود، از ۹ ماه پیش این سامانه شروع به كار كرده است و هم اكنون حدود ۶۰ هزار دانشجو در حوزه ورزش همگانی فعالیت می نمایند و در این سامانه ثبت نام كرده اند.
ورزش همگانی حوزه ای است كه قوانین و مقررات آن از ورزشگاه های رسمی متفاوت می باشد و با سازماندهی خاصی زمینه ی افزایش مشاركت دانشجویان در آن رقم می خورد. در جهت توسعه مشاركت دانشجویان در حوزه ورزش های همگانی، آموزش و همكاری با فدراسیون های مرتبط نقش مهمی را ایفا می كند و محیط و فضای حاكم بر آن كاملا متفاوت می باشد. خوشبختانه توانستیم دراین دوره المپیاد ورزش های همگانی را در دانشگاه همدان و الزهرا را با مشاركت ۴هزار دانشجو در ۹ رشته ورزشی برگزار نماییم در حالیكه تعداد دانشجویان شركت كننده در دوره قبل ۱۱۰۰ نفر بود.
این دوره اما با همكاری فدراسیون ورزش همگانی در ۳۱ استان كشور انجام شد و نیمی از افراد شركت كننده و نیمی دیگر را دختران تشكیل می دادند. المپیاد بعدی هم ۲ سال بعد در شهركرد برگزار می گردد و حداقل ۶هزار شركت كننده خواهد داشت و طبق برنامه ۳۰ درصد به جمعیت شركت كنندگان اضافه خواهد شد. ورزش همگانی كم هزینه است و خوشبختانه می توان سرمایه گذاری بهتری در این عرصه داشت و از راه تفاهم نامه های صورت گرفته با فدراسیون های مختلف می خواهیم مشاركت دانشجویان را در ورزش همگانی افزایش دهیم.
در حوزه ورزش قهرمانی وضعیت چگونه است؟
حوزه ورزش قهرمانی با ۱۸ رشته ورزشی برای پسران و ۱۴ رشته ورزشی برای دختران تعریف شده است، هم اكنون تمامی دانشگاه ها در چارچوب جشنواره های پاییزه، زمستانی و بهاری در حال برگزاری رویدادهای خود هستند و منتخب شركت كنندگان در المپیاد سال آتی كه در گیلان برگزار می گردد شركت خواهند كرد. این المپیاد با حضور ۸هزار نفر مدنظر قرار می گیرد و بزرگترین اجتماع ورزشی كشور خواهد بود.
در مورد تفاهم نامه با فدراسیون های ورزشی توضیح دهید؟
در مجموع ۱۳ تفاهم نامه با فدراسیون های مختلف و كمیته ملی المپیك به امضا رسیده و هدف ما كمك رسانی به ورزشكاران در حوزه قهرمانی است و امیدوار هستیم كه با عنایت به این تفاهم نامه ها بتوانیم موجبات توسعه ورزش قهرمانی در كشور را رقم بزنیم.
از تصمیمات جدید در حوزه ورزش دانشگاهی بگویید؟
بر مبنای آئین نامه قهرمانان جهان و المپیك می توانند در دانشگاه های دولتی در مقاطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری به صورت كاملا مجانی بورسیه شوند و به تحصیل بپردازند. در بعضی موارد این آئین نامه نیازمند اصلاح بود و در مصوبه جدید قرار بر این شد بانوانی كه امكان حضور در مجامع بین المللی ورزشی، نظیر مسابقات شنا را ندارند در صورت كسب مقام ملی بتوانند بورسیه تحصیلی بگیرند، علاوه بر این در مورد جانبازان، معلولان و دانش آموزان ورزشكار هم مسائلی در آئین نامه قبلی دیده نشده بود و قرار بر این شد كه در صورت كسب مقام این دانشجویان هم بتوانند بورسیه تحصیلی شوند.
وضعیت فضاها و تجهیزات ورزشی دانشگاه ها را چگونه ارزیابی می كنید؟
یكی از برنامه های ما پرداختن به پروژه های عمرانی در بخش تملك و دارایی است و سال قبل شش میلیارد تومان برای ورزش دانشگاهی هزینه شد كه مربوط به سالن ها بود تا به چرخه استفاده باز گردند. علاوه بر این راه اندازی استخرهای جدید مدنظر قرار گرفته است و با مشاركت دانشگاه ها، پروژه ها راه اندازی می شود. امسال وعده ۲۰ میلیارد تومانی داده شده است و طبق صحبت های انجام شده قرار بر این است كه رقمی معادل ۱۷ میلیارد تومان آن تحقق یابد تا بر این اساس ۳۵ پروژه مربوط به فضاهای ورزشی در چرخه قرار گیرند. همینطور تصمیم بر این شد اگر یك دانشگاه فضایی را در كنار خوابگاه به منظور ایجاد فضای ورزشی معرفی نماید كمك های لازم به آن عرضه شود؛ پارسال ۳۳ پروژه چمن مصنوعی مدنظر قرار گرفت و امسال هم ۲۰ چمن مصنوعی و ۲۵ كفپوش در برنامه قرار دارد و امیدواریم تا نیم سال آینده این پروژه ها به پایان برسد كه در مجموع ۷۱ پروژه است.
گفتنی است اتاق های بدنسازی در خوابگاه های دانشگاه های سراسری مورد استقبال دانشجویان واقع شده و این استقبال در خوابگاه های دختران بیشتر است. الان نزدیك به ۱۰۰ دانشگاه اتاق بدنسازی دارند و امیدواریم در این راستا تربیت مربیان هم مدنظر قرار دهیم و در این زمینه از دانشجویان خود به منظور ایجاد اشتغال هم استفاده نماییم. باید تصریح كرد كه ۲۶ اتاق بدنسازی دیگر تا آخر سال به اتاق های بدنسازی اضافه می شود تا در مجموع ۱۲۶ دانشگاه كشور به این اتاق ها تجهیز شوند، هرچند بعضی از این دانشگاه ها دارای چند اتاق تندرستی هستند.
علاقه دانشجویان به كدام رشته ورزشی بیشتر است؟
فوتسال در صدر قرار دارد و بعد از آن دانشجویان از استخرها بیشترین استفاده را می كنند. ما ۴۷۰ سالن داریم كه دانشجویان در دانشگاه های مختلف می توانند از آن استفاده كنند و ۵۲ استخر در دانشگاه های كشور وجود دارد كه امیدواریم تا سال آینده چهار تا پنج مورد دیگر به تعداد آنها اضافه شود.
تعداد دانشجویان در دانشگاه های سراسری چقدر است؟
۷۰۰ هزار دانشجو در دانشگاه های سراسر است كه ازاین تعداد ۶۰ درصد آنها دختر و ۴۰ درصد آنها پسر است.
سرانه ورزش كردن در میان دانشجویان چقدر است؟
اگر حتی یكبار دانشجویان مشاركت ورزشی داشته باشند آمارها نزدیك به ۴۰۰ هزار نفر را نشان می دهد، اما اگر یك دانشجو در رویدادهای ورزشی دانشگاه ها شركت كرده باشد آمار موجود معادل ۲۰۰ هزار پسر و دختر است كه در تمامی رقابت های ورزشی دانشگاهی شركت كرده اند كه سالانه رشد ۱۰ الی ۲۰ درصدی را در این راستا تعریف كرده ایم و می خواهیم با توسعه فضای ورزشی سرانه ورزش كردن را هم افزایش دهیم.
چه تعداد از دانشجویان دانشگاه های ورزش نمی كنند؟
نرخ فعالیت ورزشی در دانشگاه های كشور در بهترین حالت ۳۵ درصد تا ۴۰ درصد است و باید فرهنگ ورزش كردن در میان پسران و دختران ایجاد شود.
وضعیت ورزش دانشگاهی در كشورهای توسعه یافته را چگونه می بینید؟
نرخ فعالیت ورزشی در كشورهای مختلف متفاوت می باشد و دانشگاه ها هم نمونه كوچكی از جامعه هستند. بهترین آمار در این زمینه مربوط به كشورهای حوزه اسكاندیناوی است و باید بدانیم ۷۰ درصد مردم در این كشورها فعالیت ورزشی می كنند، اما نرخ ما در ایران چیزی حدود ۲۴ درصد است.
اگر قصد دارید اندامی متناسب داشته باشید باید حداقل یك جلسه در هفته با ضربان قلب ۷۰ درصدی با فعالیت ورزشی داشته باشید و انجام فعالیت بدنی به صورت سه مرتبه در هفت روز و هر بار به مدت یك ساعت كه دویدن و راه رفتن سریع را هم شامل می شود بعنوان فعالیت بدنی پایه شناخته شده است و به دنبال آن هستیم تا دانشجویان ورزش كردن را در سبك زندگی خود بگنجانند و تجهیز دانشگاه ها به فضای ورزشی مختلف همچون برنامه هایی است كه دراین زمینه تعریف شده است. باید خاطرنشان كرد هم اكنون آماری نداریم كه نشان دهد چه تعداد از دانشجویان در دانشگاه ها فعالیت ورزشی دارند، در كشوری مانند مجارستان واحدهای درسی دانشجویان در هر ترم نیم واحدی است و بدین ترتیب یك دانشجو در هشت ترم تحصیلی خود واحدهای تربیت بدنی را پشت سر بگذارد كه اینگونه تمامی ترم ها را شامل می شود، اما این الگو در دیگر كشورها متفاوت می باشد و امكان دارد در كشور دیگر فعالیت در یك تیم ورزشی ملاك عمل واقع شود، ازاین رو عددی كه بعنوان استاندارد جهانی در این راستا تعریف شود وجود ندارد و امیدوار هستیم كه از میانگین جامعه عقب نباشیم و بتوانیم به اعداد و ارقام مربوط به كشورهای توسعه یافته نزدیك شویم.
چه تعداد ورزشكار ملی پوش در دانشگاه های سراسری داریم؟
۱۲۰۰ ورزشكار قهرمان از بورسیه تحصیلی استفاده كردند كه اگر آئین نامه جدید در شورایعالی انقلاب فرهنگی نهایی شود شاهد افزایش دو تا سه برابری این میزان خواهیم بود.
سرانه میزان فضای ورزشی به ازای هر دانشجو در كشور چقدر است؟
هم اكنون سرانه فضای ورزشی روباز و سرپوشیده به ازای هر دانشجو معادل ۲متر است كه استاندارد در این عرصه عدد ۲.۵ متری را نشان داده است اما از نظر علمی میزان فضای ورزشی ملاك مناسبی برای ورزشكار بودن یك جامعه نیست، چون كه در یك استادیوم با مساحت بسیار زیاد ۲۲ نفر فعالیت می نمایند در حالیكه امكان دارد در یك فضای كوچك تر تعداد افرادی كه به فعالیت بدنی مشغول هستند بسیار بیشتر باشد، ازاین رو میزان مشاركت كلید واژه صحیحی است كه می توان بعنوان ورزشكار بودن یك جامعه آنرا مدنظر قرار داد.
به كاستی ها و انتظارات در این عرصه هم اشاره كنید.
آموزش حلقه مفقوده ورزش دانشگاهی است ما با طیف سنی بسیار پویایی روبه رو هستیم كه مقطع ۱۸ تا ۲۵ سال را در بر می گیرد، اما جالب است كه بدانید وزارت ورزش و جوانان در بوم ملی هیچ ماموریتی برای ورزش آموزش عالی، آموزش و پرورش و حتی ورزش كارگری تعریف نكرده اند، چون كه هر یك از این مجموعه ها كار خویش را انجام می دهند و فعالیت ها به صورت جزیره ای پیش می رود.
ما مأموریت ملی در ورزش ایران برای آموزش عالی متصور نیستیم و خواسته ملی از وزارت علوم در این عرصه وجود ندارد، آن هم در حالیكه ۷۰۰ هزار نفر در دانشگاه های سراسری مشغول به تحصیل هستند و چهار میلیون نفر دانشجو در سراسر كشور وجود دارد.
مورد مهم دیگری كه باید به آن اشاره نمود این است كه در آموزش عالی تلاش می نماییم تا از ظرفیت های ملی همچون فدراسیون ها و هیات های استانی بهره مند شویم، چون كه برای بهبود وضعیت سلامت دانشجویان به این ظرفیت احتیاج داریم و به سمت سازمان های مربوطه دست نیاز دراز می نماییم. در همین راستا به فدراسیون ها اعلام نموده ایم كه می توانند از امكانات ما استفاده كنند و خدمت رسانی بهتری به ورزشكاران عرضه شود، به صورت مثال تیم ملی هندبال جمهوری اسلامی ایران می تواند اردوی خویش را در دانشگاه تبریز برگزار كند كه این اتفاق انگیزه دانشجویان را برای فعالیت در این رشته بالا می برد. مسئله ای كه باید به آن توجه كرد این است كه علیرغم تفاهم نامه های مختلف و اعلام آمادگی آموزش عالی اما تعامل لازم در این زمینه وجود ندارد در حالیكه باید پای ورزشكاران ملی به فضاهای دانشگاه ها باز شود.
مورد دیگر حضور خانواده ها در دانشگاه ها به منظور تماشای رقابت های ورزشی دانشگاهی است و خوشبختانه از امكانات لازم در این راستا برخورداریم و حضور خانواده ها می تواند موجبات تشویق دانشجویان را رقم بزند.
در انتها اگر صحبتی دارید عنوان كنید.
در تلاش هستیم ورزش علمی در دانشگاه ها با كمك اساتید شكل گیرد و به رشته های متنوع و جذاب توجه گردد تا این گونه میزان مشاركت دانشجویان در رویدادهای ورزشی ارتقا پیدا كرده و میزان فعالیت بدنی آنها بهبود یابد، مسئله ی دیگر توجه به مناطق محروم بعنوان یك اولویت است و در تلاش هستیم تا بتوانیم امكانات ورزشی در این مناطق را توسعه دهیم.1398/09/05
22:18:23
5.0 / 5
4230
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۵
بیلیارد