راه اندازی رشته تغذیه ورزشی در دانشگاه تهران، احداث دپارتمان تغذیه در دانشگاه كابل

راه اندازی رشته تغذیه ورزشی در دانشگاه تهران، احداث دپارتمان تغذیه در دانشگاه كابل

ایت بال: رئیس دانشكده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشكی تهران از طریق اندازی رشته تغذیه ورزشی در سال تحصیلی جدید آگاهی داد و اظهار داشت: سپس طی مراحل قانونی، بعنوان اولین دانشكده نمایش دهنده این رشته در كشور، از سال ۹۸ پذیرش دانشجو خواهیم داشت.


به گزارش ایت بال به نقل از ایسنا، دكتر حسین زاده رئیس دانشكده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشكی تهران در نشست هیئت رئیسه دانشگاه كه به منظور بررسی برنامه ها و چالش های دانشكده علوم تغذیه و رژیم شناسی و فعالیت های مركز تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاهی برگزار شد، در سخنانی معرفی این دانشكده و فعالیت های آن پرداخت و اظهار داشت: از این دانشكده انتظار می رود بعنوان مركز اصلی آموزش و پژوهش در زمینه علوم تغذیه و رژیم شناسی در كشور و منطقه مطرح باشد.
وی با اشاره به ایجاد رشته های جدید در دانشكده اظهار داشت: در بررسی های انجام شده، با توجه نیاز كشورمان باید ۷ رشته در دانشكده تغذیه و رژیم شناسی راه اندازی می شد كه چند رشته آن شامل "تغذیه جامعه"، "تغذیه بالینی"، " تغذیه سلولی مولكولی" و "سیاست گذاری تغذیه" و...ایجادشده است.

رئیس دانشكده علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشكی تهران، بر توسعه كمی و كیفی برنامه های آموزشی دانشكده تاكید كرد و اظهار داشت: با عنایت به نیاز جامعه لازم است علاوه بر توسعه كیفی، در بعد كمی آموزش هم ارتقا پیدا نماییم. براین اساس كارشناسی ارشد تغذیه بالینی با ۵۶۰ ساعت كارآموزی و كارورزی در بیمارستان ها افتتاح شد. تابحال دو دوره دانشجو در این مقطع پذیرش شده است و سال آینده اولین گروه این دوره فارغ التحصیل می شوند. حضور كارشناسان این رشته در بیمارستان ها به درمان اثربخش و كاهش زمان بستری بیماران كمك بسزایی می كند.
دكتر حسین زاده از طریق اندازی رشته تغذیه ورزشی در سال تحصیلی جدید آگاهی داد و اظهار داشت: سپس طی مراحل قانونی، بعنوان اولین دانشكده نمایش دهنده این رشته در كشور، از سال ۹۸ پذیرش دانشجو خواهیم داشت.
وی با اشاره به پذیرش سومین دوره دانشجوی PhD سیاست گذاری تغذیه اظهار داشت: دانش آموختگان این رشته در سیاست گذاری كشور و منطقه می توانند نقش آفرین باشند.
دكتر حسین زاده تعداد دانشجویان دانشكده را حدود ۲۰۰ نفر برشمرد و اظهار داشت: از این تعداد ۱۳۱ نفر دانشجوی كارشناسی ارشد، ۶۵ نفر دانشجوی دكترای تخصصی و ۱۶ نفر دانشجو خارجی هستند. از سال ۹۶ تاكنون، ۳۱ نفر از متقاضیان سایر كشورها، در دانشكده علوم تغذیه پذیرش شده اند.
رئیس دانشكده علوم تغذیه، تعامل این دانشكده با مراكز علمی بین المللی و سازمان های جهانی را ضروری دانست و اظهار داشت: تابحال دوره های مشترك متعددی برگزارشده است و در حال برنامه ریزی مقدمات پذیرش دانشجویان خارجی در تغذیه پزشكی هستیم. همین طور با عنایت به نیاز كشورهای منطقه، درحال پیگیری پذیرش دانشجوی خارجی در مقطع كارشناسی تغذیه در پردیس كیش هستیم. افزون بر این، در زمینه تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه هاروارد و دانشگاه های استرالیا و اروپا تعاملات خوبی صورت گرفته است.
وی با اشاره به وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشكده اظهار داشت: ۹۴ درصد فارغ التحصیلان دوره دكترای تخصصی دانشكده مشغول به كار هستند كه از این تعداد ۵۳ درصد بعنوان هیئت علمی در دانشگاه های سراسر كشور، ۲۸ درصد در ارگان ها و مراكز دولتی و ۱۳ درصد در بخش خصوصی فعالیت دارند.
دكتر حسین زاده هدف دانشكده علوم تغذیه و رژیم شناسی را تبدیل شدن به قطب علمی در تولید و كاربرد علم تغذیه و رژیم شناسی دانست و اضافه كرد: در گروه تغذیه دانشكده بهداشت و دانشكده علوم تغذیه و بورد وزارت بهداشت افراد شناخته شده ای فعالیت دارند كه با استفاده از این ظرفیت بزرگ می توان برنامه ها را با موفقیت اجرا كرد.
رئیس دانشكده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشكی تهران با اشاره به فعالیت های این دانشكده در عرصه پژوهش اظهار داشت: در این مدت سعی كردیم فرآیندهای پژوهشی را تسهیل و زیرساخت های پژوهشی را بهبود ببخشیم.
وی تدوین و اجرای طرح كشوری بررسی وضعیت ریزمغذی های ایران (پورا) با ۳۲ هزار جمعیت نمونه، را بخشی از توان دانشكده علوم تغذیه دانست و اظهار داشت: ریزمغذی ها مسئله ای است كه كشور با آن روبرو است و دانشكده این توانایی را دارد كه طرح هایی موردنیاز جامعه را با حداقل هزینه و بیشترین سوددهی به انجام برساند.
دكتر حسین زاده با اشاره به رشد تولیدات علمی دانشكده اظهار داشت: بر طبق گزارش Scopus دانشكده تغذیه و رژیم شناسی با ۲۱ عضو هیئت علمی، هزار و ۱۷۱ مقاله تولید كرده و میزان استناد آن بیشتر از ۱۸ هزار بار بوده است. H-index دانشكده ۶۳، استاد به ازای مقاله بیشتر از ۱۵، مقاله به ازای اعضای هیئت علمی بیشتر از ۵۸ و استناد به ازای اعضای هیئت علمی بیشتر از ۹۰۰ است كه این عملكرد نشان داده است اعضای هیئت علمی دانشكده در عرصه دانشگاهی و بین المللی فعالیت قابل توجهی داشتند.
رئیس دانشكده علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشكی تهران از طریق اندازی دپارتمان تغذیه در دانشگاه كابل افغانستان آگاهی داد و اظهار داشت: با حمایت اتحادیه اروپا مسئولیت راه اندازی دپارتمان تغذیه در دانشگاه علوم پزشكی كابل و ارتقا كوریكولوم های موجود و تدوین كوریكولوم جدید برای دو دوره یك سال در كشور افغانستان را برعهده گرفتیم. این اقدام دانشكده ارز آوری خوبی برای دانشگاه دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش های پیش روی دانشكده اشاره نمود و اظهار داشت: همه این فعالیت ها در فضای فیزیكی محدود دانشكده انجام می شود و دانشكده نیاز جدی به تأمین فضای فیزیكی مناسب دارد.
دكتر حسین زاده خواهان حمایت معاونت آموزشی در تصویب رشته های موردنیاز و جذب هیئت علمی مناسب شد و اظهار داشت: برای نهادینه شدن جایگاه تغذیه و مشاوره تغذیه در بیمارستان ها نیاز به حمایت معاونت آموزشی و معاونت درمان داریم.
وی مهم ترین چالش حوزه پژوهش را در تأمین بودجه های پژوهشی دانست و پیشنهاد داد: خرید وسایل موردنیاز طرح های پژوهشی به صورت یكپارچه صورت گیرد.
در ادامه هریك از اعضای هیئت رئیسه به بیان دیدگاه های خود درباب عملكرد دانشكده علوم تغذیه و رژیم شناسی پرداختند.

كارنامه قابل قبول دانشكده علوم تغذیه و رژیم شناسی
رئیس دانشگاه علوم پزشكی تهران باز در جمع بندی مباحث مطرح شده، عملكرد دانشكده را با عنایت به نوپا بودن آن مثبت ارزیابی كرد و اظهار داشت: درگذشته به دلایلی تصمیم گرفته شد دانشكده علوم تغذیه در دانشگاه احداث شود. دانشكده هم در این ۶-۷ سالی كه از زمان تأسیس آن می گذرد؛ كارنامه خوبی داشته، هرچند كه انتظارات ما زیاد است و برای تحقق آن باید وقت بیشتری به دانشكده داده شود.
دكتر كریمی با اشاره به مسئله فضای فیزیكی دانشكده علوم تغذیه اظهار داشت: من از روز اول به وجود دانشكده ها در كوچه پس كوچه هایی كه در شأن دانشگاه تهران نیست توجه داشتم. در این مدت هم سعی كردیم دانشكده علوم تغذیه در كوتاه مدت به پردیس دانشگاه منتقل شود كه هنوز موفق نشده ایم.
وی با اشاره به نتایج انتقال دانشكده علوم تغذیه به پردیس دانشگاه اظهار داشت: برای این جابه جایی لازم است دانشكده های پزشكی و بهداشت به صورت فشرده تر بنشینند تا فضایی در اختیار دانشكده علوم تغذیه قرار گیرد. از طرف دیگر باید دید قرار گرفتن در یك فضای كوچك تر می تواند پاسخگوی برنامه هایی باشد كه دانشكده علوم تغذیه برای آینده خود ترسیم كرده است؟
دكتر كریمی بابیان اینكه برخی از دانشكده ها مانند پیراپزشكی، علوم تغذیه و طب ایرانی به جهت اینكه بتوانند راهی برای توسعه آینده خود داشته باشند باید بپذیرند كه از پردیس دانشگاه فاصله بگیرند و در یك مجموعه دیگر مستقر شوند اظهار داشت: برای این منظور دانشگاه دو محل را در منطقه ۲۲ و منطقه ۱۸ در نظر گرفته است. در منطقه ۲۲، در مجاورت بیمارستان شریعتی ۲ درحال رایزنی برای اختصاص یك قطعه زمین هستیم. در منطقه ۱۸، باز قطعه زمینی با مساحت ۲۰ هكتار در اختیار دانشگاه قرار دارد كه در آن بیمارستان مركز طبی ۲ و پارك علم و فناوری درحال ساخت است. در كنار این مجموعه، می توان برخی از دانشكده هایی را كه فضای فیزیكی مناسبی ندارند، منتقل كرد. دانشكده پیراپزشكی در این زمینه اعلام آمادگی كرده است. شما هم روی این مسئله فكر كنید و تصمیم بگیرید.
دكتر كریمی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ارتباط دانشكده علوم تغذیه و جامعه تاكید كرد و این دانشكده را مصداق بارز پژوهش های كاربردی دانست و اظهار داشت: مهم تر از ارتباط دانشكده با بیمارستان كه باید آنرا باز بعنوان بخشی از كار خود در موردتوجه قرار دهید؛ اتصال دانشكده با جامعه است. شرایط تغذیه ای كشور نشان داده است كه دانشكده تغذیه باید در این زمینه متولی فكری باشد. از راه معاونت های بهداشت و اجتماعی اتصال دانشكده به جامعه را در دستور كار خود قرار دهید و فكر كنید كه چطور می توان امكان حضور دانشجویان را در فیلد فراهم كرد؛ كاری كه دانشكده بهداشت هم متولی آن شده است. اگر دانشكده علوم تغذیه، فارغ التحصیلانی تربیت كند كه در مطب های خود نسخه های گران قیمت تجویز كنند مشكلی از جامعه حل نمی گردد.
رئیس دانشگاه علوم پزشكی تهران در انتهای سخنان خود از تلاش های دكتر حسین زاده قدردانی كرد و اظهار داشت: شما بعنوان یك فرد صاحب نظر كه تمام وقت خودرا صرف دانشگاه كرده اید برای پیش برد برنامه های آینده دانشكده وظیفه سنگینی برعهده دارید. اینجانب از حساسیت و دلسوزی كه برای دانشكده دارید تشكر می كنم وامیدوارم دانشگاه هم كمك نماید در آینده دانشكده ای آبرومند و در شأن دانشگاه ساخته شود.

در ادامه جلسه، دكتر فتوحی رئیس مركز تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاه به معرفی فعالیت های این مركز پرداخت و اظهار داشت: این مركز آغازین مركز تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاهی در میان دانشگاه های علوم پزشكی كشور است كه با حمایت دكتر لاریجانی رئیس وقت دانشگاه و همت دكتر مجدزاده در سال ۱۳۸۵ به راه افتاده است و باید تلاش كند شواهد لازم را برای تصمیم سازی مدیریت دانشگاه فراهم آورد.
دكتر فتوحی با اشاره به گروه های فعال در مركز تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاه اظهار داشت: درحال حاضر گروه های «سیاست گذاری و برنامه ریزی» «دیده بانی، پایش و ارزشیابی»، «تعالی خدمات دانشگاه» و «تحلیل و ارزیابی اقتصادی» در مركز فعالیت دارند.
وی مهم ترین مأموریت های مركز تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاه را تدوین پروژه های مطالعاتی و عملیاتی ارجاعی از حوزه های مختلف دانشگاه، پیگیری و پایش برنامه چهارساله دانشگاه، پایش، ثبت و مستندسازی فرآیندهای مهم دانشگاه و دیده بانی و رصد آینده دانشگاه دانست و اظهار داشت: انتخاب اولویت های كاری مركز، بر طبق سفارش های رئیس و هیئت رئیسه دانشگاه و مبتنی بر نیازهای شناسایی شده صورت می گیرد.
دكتر فتوحی انجام پژوهش های علمی، كاربردی و نظام مند را جز اصول مركز تحقیق و توسعه دانشگاه دانست و اظهار داشت: با عنایت به چند تخصصی بودن ماهیت بیشتر طرح ها، كار تیمی در اولویت مركز قرار دارد و پروژه ها به صورت مشترك با سفارش دهندگان انجام می شود.
رئیس مركز تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاه علوم پزشكی تهران، با تاكید بر استفاده از بهترین شواهد علمی اظهار داشت: این مركز در مواردی ظرفیت آموزشی دارد و دپارتمان های مرتبط می توانند از آن استفاده كنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی تهران، دكتر فتوحی به فعالیت های این مركز اشاره نمود و اظهار داشت: تعیین روند ده ساله جذب هیئت علمی، انجام شده است. تولید شواهد مربوط به ارتقای تعلق خاطر، مسئولیت پذیری و تفویض اختیار در دانشگاه باز درحال انجام است. درحال بررسی مقایسه ای وضعیت تحصیلی دانشجویان در بدو ورود، حین تحصیل و اختتام تحصیل هستیم. حركت به سمت دانشگاه نسل سوم باز جز فعالیت های مركز قرار دارد.1397/11/05
19:26:09
5.0 / 5
4143
تگهای خبر: آموزش , تغذیه , تیم , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۴
بیلیارد