آخرین تغییرات برنامه هفتم توسعه؛

ایجاد مراکز ملی توسعه فناوری در ۵ فناوری خاص

ایجاد مراکز ملی توسعه فناوری در ۵ فناوری خاص

ایت بال: تکالیف جدید معاونت علمی ریاست جمهوری در برنامه هفتم توسعه مشخص شده و این معاونت مکلف است مراکز ملی توسعه فناوری در پنج فناوری خاص را بوجود آورد.


به گزارش ایت بال به نقل از مهر، کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس مصوبات این کمیسیون را در فصول مختلف لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام نموده است. هم اکنون بررسی بندهای مختلف لایحه برنامه هفتم توسعه کشور و مصوبات کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی در جریان است. بندهای الحاقی در عرصه آموزش، پژوهش و تحقیقات و فناوری و تکالیف جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مشخص شده است. تکالیف معاونت علمی برای مواجهه مؤثر با جنگ ترکیبی دشمنان انقلاب اسلامی در ماده ۷۶ اقدامات دستگاهها در امتداد مواجهه مؤثر با جنگ ترکیبی دشمنان انقلاب اسلامی با تکیه بر مواجهه مؤثر رسانه ای، ارتقای هویت ملی، تقویت فرهنگ دینی، رونق اقتصاد فرهنگ، تحکیم سبک زندگی اسلامی– ایرانی و تقویت پایگاه های عبادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی آمده است: بند الحاقی ۳ شماره ۲ معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف به پشتیبانی از توسعه شرکت های بزرگ تولید پویانمایی بوسیله ارائه تسهیلات بلندمدت صندوق نوآوری و شکوفایی است بطوریکه حداقل سهم آن سالانه از سه درصد کمتر نباشد. بند الحاقی ۳ شماره ۳ معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری بمنظور توسعه و تجهیز زیرساختهای فنی مورد نیاز برای افزایش میزان تولید پویانمایی داخلی مکلف است حداقل دو پارک علم و فناوری ویژه تولید پویانمایی بوجود آورد و مجاز است باتوجه به استعداد و نیاز هر استان یک کارخانه نوآوری تولید پویانمایی در هر استان بوجود آورد. پارک ها و کارخانه های مذکور مشمول معافیت های مالیاتی و تسهیلات موضوع قانون جهش دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ هستند. بندالحاقی ۴ بمنظور حمایت و صیانت از کودکان در فضای مجازی کلیه دستگاه های اجرائی موظفند تکالیف مندرج در «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی را برمبنای تقسیم انجام گرفته در سند مذکور به اجرا گذارند. مرکز ملی فضای مجازی موظف به نظارت بر تحقق اهداف و تکالیف سند بوده و گزارش آن هر شش ماه به شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. در بخش منابع مالی فصل ۲۰ ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی نیز برای ماده ۹۹ تعداد ۱۱ بند جدید اضافه شده است. ماده ۹۹ با هدف ارتقای راندمان و ارتقای اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری، افزایش شتاب پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری و کسب سهم هفت درصدی اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی و رشد تولیدات محصولات با فناوری بالا: پرداخت اعتبارات برمبنای فاکتورهای وزارتخانه ها صورت می گیرد الف - پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه های سنواتی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و فناوری موضوع ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اختصاص می یابد، بر طبق فاکتورهای هر یک از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موافقت نامه متبادله میان سازمان و دانشگاه ها و مؤسسات ذیربط خواهد بود. انطباق هزینه کرد با فاکتورهای مورد اشاره بر عهده رییس مؤسسه یا دانشگاه است. ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر مواد این قانون حاکم است. تبصره: بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاه ها از طرف سازمان باید به شکلی تنظیم شود که حداقل ۱۵ درصد اعتبارات برای امور پژوهشی و حداقل پنج درصد اعتبارات برای امور فرهنگی پیش بینی و واگذار شود. ب - در امتداد تقویت نظام تامین مالی نوآوری، کمک به افزایش صندوق نوآوری و شکوفایی و یا سرمایه گذاری مشترک با مدیریت صندوق به عنوان مصادیق جز ۲ بند ت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان شمرده می شود. پ - بمنظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در لیست تصویب نامه هیأت وزیران راجع به بند «ص» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و حداقل نیم درصد از ارزش صادراتی آنها به عنوان عوارض صادراتی أخذ خواهد شد. میزان قطعی این عوارض سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. کلیه منابع درآمدی موضوع این بند و نیز حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، صنعتی، معدنی و کشاورزی، با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی در امتداد اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور قرار می گیرد به نحوی که معادل ۵۰ درصد این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. این معاونت موظف است گزارش عملکرد خودرا هر شش ماه یک دفعه در اختیار مجلس شورای اسلامی و سازمان قرار دهد. ت - با هدف رفع چالش های فناورانه حوزه آب و برق و افزایش راندمان، کاهش شدت مصرف انرژی و ارتقا توانمندی های فناورانه در این بخش، سالانه حداقل ۱۵ درصد از منابع موضوع ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، بوسیله صندوق نوآوری و شکوفایی و بهره گیری از ظرفیت صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی، صرف طرح های پیشران و فناورانه صنعت آب و برق می شود. اولویت های فناورانه در رابطه با این بند سالانه توسط وزارت نیرو و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تعیین می شود. سازمان برنامه و بودجه موظف است ردیف هزینه مربوطه را در لوایح بودجه های سالیانه پیش بینی نماید. ایجاد مراکز ملی توسعه فناوری در پنج فناوری خاص ث - معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف است با اهداف تامین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در راستای بهبود زیست بوم فناوری در عرصه های حیاتی و اقتدار آفرین که سبب جریان سازی صنایع و اقتصاد آینده می شود، جذب و توانمندسازی نخبگان در عرصه های مدنظر و همین طور ارتقا سطح حکمرانی در امتداد سیاست گذاری و تدوین و پیاده سازی برنامه های طولانی مدت و ایجاد تعاملات بین المللی مؤثر که سبب تسریع در روند توسعه فناوری می شود، با همکاری بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای قانون جهش تولید دانش بنیان، در عرصه های زیر اقدام به ایجاد مراکز ملی توسعه فناوری کند: - هوش مصنوعی - کوانتوم - زیست مهندسی - مواد و ساخت پیشرفته - ریزفناوری و میکروالکترونیک - فناوری های عصبی، مغز و علوم شناختی؛ هر یک از این مراکز باید زمینه لازم برای همکاری، آموزش های تخصصی و توانمندسازی متخصصان و نخبگان برتر کشور را فراهم ساخته و از نظر اقتصادی دارای الگوهای پایدار و توسعه پذیر باشند. همین طور کلیه دستگاه های اجرائی مکلف به همکاری با معاونت مزبور در تجهیز و راه اندازی این مراکز و بهره گیری از ظرفیت آنها در برنامه های توسعه فناوری خود هستند. ج - معافیت ها و اعتبار مالیاتی موضوع قانون پشتیبانی از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ در طول برنامه، مشمول کاهش نرخ مالیاتی نمی گردد. توسعه فناوری های حوزه معدن و صنایع معدنی و تکمیل زنجیره های ارزش و ایجاد ارزش افزوده چ - با هدف توسعه فناوری های حوزه معدن و صنایع معدنی و تکمیل زنجیره های ارزش و ایجاد ارزش افزوده، حداقل ۱۰ درصد منابع موضوع تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ با تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان صرف طرح های تحقیق و توسعه و فناوارنه با موضوع معدن می شود. ح - بمنظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در عرصه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، با محوریت وزارت نفت و همکاری معاونت علمی و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، معادل یک درصد از اعتبارات طرح های توسعه ای سالانه شرکت های تابعه و وابسته وزارت نفت بوسیله صندوق نوآوری و شکوفایی ۸۰ درصد و صندوق علوم، تحقیقات و فناوری ۲۰ درصد جهت حل مسائل و توسعه فناوری های اولویت دار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی های تجدیدپذیر و به کارگیری آنها در ارتقای فناوری های موجود و بومی سازی آنها و کاهش شدت مصرف انرژی در چهارچوب برنامه های تأیید شده توسط شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان و شورای عالی «علوم، تحقیقات و فناوری» اختصاص می یابد. خ - عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی» پس از عبارت «بانک های دولتی و غیردولتی» در تبصره ۳ بند (خ) ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، اضافه می شود. د - در امتداد رفع گلوگاه های فناورانه دستگاه های اجرائی و داخلی سازی اقلام راهبردی موضوع ماده ۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱و اجرای طرح های پیشران، دستگاه های اجرائی موظفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با بهره گیری از ظرفیتهای صندوق نوآوری و شکوفایی، نسبت به داخلی سازی حداقل ۵۰ درصد از کالاها و خدمات وارداتی مورد نیاز بخش خود با بهره بردن از ظرفیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و به کارگیری قسمتی از منابع خود اقدام نمایند. ذ - بخشنامه اجرائی این بند ظرف سه ماه توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. در فصل ۲۲ که مربوط به امور دفاعی و امنیتی است، در بند الحاقی ۱ ماده ۱۰ آمده است: بمنظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و اجرای فرمان اعتلای بسیج و نقش آفرینی بیشتر نیروهای مردمی در تمامی عرصه های گام دوم انقلاب اسلامی (از جمله امنیت، دفاع، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی) دولت مکلف است با تامین منابع و پشتیبانی های لازم در طول اجرای برنامه نسبت به موارد ذیل اقدام کند: ۲. مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در فضای حقیقی و مجازی ۴. ارتقای کمی و کیفی نقش و کارهای بسیج با تعامل دستگاه های اجرائی ذیربط از بسیج اقشار و متخصصین و برنامه های امنیت مردمی محله محور، امداد و نجات، هسته های علمی، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و تعمیق و ترویج ارزشهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حفظ آثار آنان و گسترش اردوهای راهیان نور و پیشرفت کنگره ها و یادواره های شهد ا بندالحاقی ۲ دولت در تعامل سازنده با نیروهای مسلح بمنظور ارتقای توانمندی ها و رسیدن به ظرفیت جامع بازدارندگی نیروهای مسلح در طول برنامه نسبت به موارد ذیل اقدام کند: ۴. همگرا کردن ظرفیتهای بخشهای مختلف بمنظور شتابدهی رشد صنعت فضایی، هوایی و هوافضایی کشور و نیروهای مسلح و توسعه خدمات فضا پایه و داده های فضایی در بخش های مختلف، نسبت به توسعه برنامه های مرتبط همین طور در قسمتی از مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی موادی به عنوان مواد الحاقی در عرصه های سنجش و پذیرش، آموزش و تحقیقات و فناوری در کمیسیون به تصویب رسیده است که برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آمده است. همچون این مواد می توان به موارد زیر اشاره کرد: ارتقای هویت ملی و تقدیر و گسترش خط و زبان فارسی در فضای مجازی ماده الحاقی ۴۱ بمنظور ارتقای هویت ملی و تقدیر و گسترش خط و زبان فارسی در چهارچوب تحقق نقشه جامع علمی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی، سند جامع روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران و سند استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، در طول سال های اجرای برنامه: ۲. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور مکلف است با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی و وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و با نظارت مرکز ملی فضای مجازی در ضمن اجرای برنامه، اقدامات لازم را درباب تامین و تقویت زیرساخت های فناورانه توسعه خط و زبان فارسی در فضای مجازی (از قبیل پیکربندی داده، پردازش زبان طبیعی، واژه سازی، واژه پردازی، خط و قلم، مترجم ها، مبدل ها، تشخیص صدا و دستیار صوتی) انجام دهد. توسعه مراکز خلاق و نوآوری مادر و کودک و افزایش سهم زیرساخت های شتاب دهی نوآوری در عرصه زنان و خانواده ماده الحاقی ۴۴ در امتداد تحقق حکمرانی خانواده محور، تقویت زیرساخت های حضور اجتماعی بانوان و تعالی خانواده: ۲. همین طور دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و مؤسسات آموزش عالی دولتی موظفند شرایط بهره مندی از مهدکودک را برای فرزندان دانشجویان و پژوهشگران خود فراهم آورند. ۴. معاونت علمی و فناوی ریاست جمهوری مکلف است با همکاری دستگاه های ذی ربط نسبت به رفع موانع و تسهیلگری در امور فرزندآوری و فرزندپروری مادران خصوصاً مادران خانه دار و توانمندسازی زنان خلاق و نوآور در امتداد تقویت حضور اجتماعی آنان، بوسیله توسعه مراکز خلاق و نوآوری مادر و کودک و افزایش سهم زیرساخت های شتاب دهی نوآوری در عرصه زنان و خانواده اقدام نماید. همکاری با جهاددانشگاهی بمنظور اجرای پنج فناوری راهبردی و پیشران کشور ماده الحاقی ۱۰۱ جهاد دانشگاهی مکلف است با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور در طول اجرای برنامه، پنج فناوری راهبردی و پیشران کشور شامل قطار برقی، آب شیرین کن با تمرکز بر غشاء (فیلتر)، استحصال مواد معدنی، سلول درمانی و طراحی و ساخت کامل کامیون های حمل مواد معدنی (دامپتراک) را با رعایت الزامات بند الف ماده ۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ با بهره گیری از منابع اختصاصی و عمومی به انجام برساند. دستگاه های اجرائی مکلف به همکاری با جهاد دانشگاهی در راه اجرای فناوری های مذکور هستند. اجرای حداقل ۱۰ فناوری راهبردی و پیشران کشور در عرصه کشاورزی ماده الحاقی ۱۰۲ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) مکلف است با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در طول اجرای برنامه، حداقل ۱۰ فناوری راهبردی و پیشران کشور همچون بذر هیبرید، مرغ لاین آرین، آفتکش های زیستی و کم خطر و ماشین آلات کشاورزی را با رعایت الزامات بند الف ماده ۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ با بهره گیری از منابع اختصاصی و عمومی به انجام برساند. توسعه فناوری های راهبردی و پیشران کشور توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ماده الحاقی ۱۰۳ سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران مکلف است توسعه فناوری های راهبردی و پیشران کشور همچون در عرصه های سوخت هیدروژنی پاک، گرافن، استحصال عناصر راهبردی (استراتژیک) معدنی، ارزش افزایی به گیاهان دارویی و فرآورده های غذایی، سنتز مواد اولیه و میانی داروهای خاص و نوترکیب، هلیوم مایع، ارتقا راندمان انرژی و حفظ و نگهداری ذخایر ژنتیکی و زیستی را با رعایت الزامات بند الف ماده ۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ و با بهره گیری از منابع اختصاصی و عمومی به انجام برساند.

1402/07/05
23:04:19
5.0 / 5
296
تگهای خبر: آموزش , جت , خدمات , شنا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۱
بیلیارد