آرشیو مطالب : شطرنج

فصل داغ ورزشی ۱۰ هزار دانش آموز پسر و دختر

فصل داغ ورزشی ۱۰ هزار دانش آموز پسر و دختر
استاد بزرگ شطرنج ایران :

استفاده از مربی تراز اول دنیا نیاز تیم ملی شطرنج است

استفاده از مربی تراز اول دنیا نیاز تیم ملی شطرنج است
دور ششم مسابقات بین المللی شطرنج جام فجر ،

توقف استادبزرگ روس، برابر استاد بزرگ جوان ایران

توقف استادبزرگ روس، برابر استاد بزرگ جوان ایران

معرفی برترین های رقابت شطرنج اوپن

معرفی برترین های رقابت شطرنج اوپن
بیلیارد 8بال

بیلیارد 8بال