آرشیو مطالب : باشگاه

برگزاری دومین همایش بین المللی تازه های پژوهش در علوم ورزشی در استان اردبیل

برگزاری دومین همایش بین المللی تازه های پژوهش در علوم ورزشی در استان اردبیل
۲۶ مهر، روز تربیت بدنی و ورزش،

ورزش، ابزار غیردارویی ارزان در درمان بیماری ها

ورزش، ابزار غیردارویی ارزان در درمان بیماری ها

اثرات منفی كرونا بر رشته های ورزشی تیمی

اثرات منفی كرونا بر رشته های ورزشی تیمی

اثرات منفی كرونا بر رشته های ورزشی تیمی

اثرات منفی كرونا بر رشته های ورزشی تیمی

نقش تغذیه و رژیم ورزشكاران در مقابله با كرونا

نقش تغذیه و رژیم ورزشكاران در مقابله با كرونا

ورزش و بهداشت روانی در دوران انتشار كرونا

ورزش و بهداشت روانی در دوران انتشار كرونا

ورزش كودكان در زمان انتشار كرونا

ورزش كودكان در زمان انتشار كرونا

۴ تیم ملی و ۵ لیگ مجوز فعالیت گرفتند

۴ تیم ملی و ۵ لیگ مجوز فعالیت گرفتند

ورزش و بهداشت روانی در دوران انتشار كرونا

ورزش و بهداشت روانی در دوران انتشار كرونا

ورزش كودكان در زمان شیوع ویروس كرونا

ورزش كودكان در زمان شیوع ویروس كرونا

راهكارهای جلوگیری از انفعال در بحران كرونا

راهكارهای جلوگیری از انفعال در بحران كرونا

هر آنچه باید درباره تغذیه و مكمل های ورزشی بدانید بعلاوه فیلم

هر آنچه باید درباره تغذیه و مكمل های ورزشی بدانید بعلاوه فیلم

راهكارهای جلوگیری از انفعال در بحران كرونا

راهكارهای جلوگیری از انفعال در بحران كرونا

ورزش های قدرتی در دوران كرونا بعلاوه تصویر

ورزش های قدرتی در دوران كرونا بعلاوه تصویر

حاشیه های جنجالی امیر تتلو در اینستاگرام

حاشیه های جنجالی امیر تتلو در اینستاگرام

مبلغ قراردادهای كریس رونالدو

مبلغ قراردادهای كریس رونالدو
خلیلیان:

تا زمانی كه در فدراسیون پزشكی ورزشی هستم به جای دیگر فكر نمی كنم

تا زمانی كه در فدراسیون پزشكی ورزشی هستم به جای دیگر فكر نمی كنم
محققان دانشگاهی مطرح كردند

تماشاگران فوتبال سرمایه یا دردسر؟!

تماشاگران فوتبال سرمایه یا دردسر؟!

چگونه خطر ورزش در تابستان را برای كودكان از بین ببریم

چگونه خطر ورزش در تابستان را برای كودكان از بین ببریم
محققان دانشگاهی مطرح كردند

تماشاگران فوتبال سرمایه یا دردسر؟!

تماشاگران فوتبال سرمایه یا دردسر؟!
محققان دانشگاهی مطرح كردند

تماشاگران فوتبال سرمایه یا دردسر؟!

تماشاگران فوتبال سرمایه یا دردسر؟!
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو:

تولید تست ۳۰ ثانیه ای تشخیص كرونا در كشور

تولید تست ۳۰ ثانیه ای تشخیص كرونا در كشور

چند نمونه ورزش هوازی مناسب بعلاوه مدت زمان

چند نمونه ورزش هوازی مناسب بعلاوه مدت زمان

چند نمونه ورزش هوازی مناسب بعلاوه مدت زمان

چند نمونه ورزش هوازی مناسب بعلاوه مدت زمان

چند نمونه ورزش هوازی مناسب بعلاوه مدت زمان

چند نمونه ورزش هوازی مناسب بعلاوه مدت زمان

ورزش های هوازی مناسب منزل

ورزش های هوازی مناسب منزل

ورزش های هوازی مناسب منزل

ورزش های هوازی مناسب منزل
هشدار جانی به ورزشكاران

افزایش مرگ ناشی از كرونا با دوپینگ!

افزایش مرگ ناشی از كرونا با دوپینگ!

مدت و شدت مناسب ورزش در دوران قرنطینه

مدت و شدت مناسب ورزش در دوران قرنطینه
هشدار جانی به ورزشكاران

افزایش مرگ ناشی از كرونا با دوپینگ!

افزایش مرگ ناشی از كرونا با دوپینگ!
بیلیارد 8بال

بیلیارد 8بال