آرشیو مطالب : بازی

برای رفع مصدومیت چه بخوریم؟

برای رفع مصدومیت چه بخوریم؟
دكتر عظیم دارایی:

مشكلات والدین در خصوص رفتار با نوجوانان

مشكلات والدین در خصوص رفتار با نوجوانان

میزان و نوع تمرینات قدرتی مناسب در خانه

میزان و نوع تمرینات قدرتی مناسب در خانه

برای رفع مصدومیت چه بخوریم؟

برای رفع مصدومیت چه بخوریم؟

میزان و نوع تمرینات قدرتی مناسب در خانه

میزان و نوع تمرینات قدرتی مناسب در خانه
خلیلیان:

تا زمانی كه در فدراسیون پزشكی ورزشی هستم به جای دیگر فكر نمی كنم

تا زمانی كه در فدراسیون پزشكی ورزشی هستم به جای دیگر فكر نمی كنم

تغذیه مناسب ورزشی در تابستان چیست؟

تغذیه مناسب ورزشی در تابستان چیست؟
یك فوق دكترای فیزیولوژی ورزشی پاسخ می دهد

آیا در دوران قاعدگی نباید ورزش كرد؟

آیا در دوران قاعدگی نباید ورزش كرد؟

بیشتر از 800 شركت خلاق در كشور فعالیت می نمایند

بیشتر از 800 شركت خلاق در كشور فعالیت می نمایند

حذف آلودگی های آلی شناور در آب توسط پژوهشگران كشور

حذف آلودگی های آلی شناور در آب توسط پژوهشگران كشور
یك فوق دكترای فیزیولوژی ورزشی پاسخ می دهد

آیا در دوران قاعدگی نباید ورزش كرد؟

آیا در دوران قاعدگی نباید ورزش كرد؟

سفر به ارتفاع ۱۰ هزار فوتی زمین با بالن فضایی

سفر به ارتفاع ۱۰ هزار فوتی زمین با بالن فضایی

ماسك هوشمندی كه به شما لبخند می زند

ماسك هوشمندی كه به شما لبخند می زند

مسابقه شطرنج بین تیم هایی از زمین و فضا !

مسابقه شطرنج بین تیم هایی از زمین و فضا !

پروتكل ورزش در فضاهای روباز در دوران كرونا بعلاوه تصویر

پروتكل ورزش در فضاهای روباز در دوران كرونا بعلاوه  تصویر

چند نمونه ورزش هوازی مناسب بعلاوه مدت زمان

چند نمونه ورزش هوازی مناسب بعلاوه مدت زمان
معاون صندوق نوآوری خبر داد:

۳ مدل برای ورود دانش بنیانها به بازار سرمایه

۳ مدل برای ورود دانش بنیانها به بازار سرمایه

چند نمونه ورزش هوازی مناسب بعلاوه مدت زمان

چند نمونه ورزش هوازی مناسب بعلاوه مدت زمان

نشست تبادل تجربیات علم و فناوری در حوزه كرونا

نشست تبادل تجربیات علم و فناوری در حوزه كرونا

چند نمونه ورزش هوازی مناسب بعلاوه مدت زمان

چند نمونه ورزش هوازی مناسب بعلاوه مدت زمان

روش گرفتن گیفت كارت پلی اسیشن

روش گرفتن گیفت كارت پلی اسیشن

ورزش مانع مبتلا شدن به كروناست؟

ورزش مانع مبتلا شدن به كروناست؟

اثرات فعالیت جسمانی بر اوتیسم چیست؟

اثرات فعالیت جسمانی بر اوتیسم چیست؟

مدت و شدت مناسب ورزش در دوران قرنطینه

مدت و شدت مناسب ورزش در دوران قرنطینه

بهترین و به صرفه ترین ورزش در خانه برای مقابل با كرونا

بهترین و به صرفه ترین ورزش در خانه برای مقابل با كرونا
رییس كمیته ملی توسعه فعالیت بدنی كودكان مطرح كرد:

خطر 3 برابری مبتلاشدن به عفونت با كم تحركی

خطر 3 برابری مبتلاشدن به عفونت با كم تحركی
عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی مطرح كرد:

سفارش های ضدكرونایی برای افراد كم توان جسمی - ذهنی

سفارش های ضدكرونایی برای افراد كم توان جسمی - ذهنی

بهترین و به صرفه ترین ورزش در خانه برای مقابل با كرونا

بهترین و به صرفه ترین ورزش در خانه برای مقابل با كرونا
رییس كمیته ملی توسعه فعالیت بدنی كودكان مطرح كرد:

خطر ۳ برابری مبتلاشدن به عفونت با كم تحركی

خطر ۳ برابری مبتلاشدن به عفونت با كم تحركی

سیستم پایش شعله توربین ها بومی شد

سیستم پایش شعله توربین ها بومی شد
بیلیارد 8بال

بیلیارد 8بال