آرشیو مطالب : بازی

برگزاری دومین همایش بین المللی تازه های پژوهش در علوم ورزشی در استان اردبیل

برگزاری دومین همایش بین المللی تازه های پژوهش در علوم ورزشی در استان اردبیل

سرامیك های صنعتی دانش بنیان به صنایع كشور نفوذ كرد

سرامیك های صنعتی دانش بنیان به صنایع كشور نفوذ كرد

تأثیر كرونا بر ورزشكاران جهان

تأثیر كرونا بر ورزشكاران جهان
ستاری:

بزرگترین شركتهای حوزه هوش مصنوعی را در منطقه داریم

بزرگترین شركتهای حوزه هوش مصنوعی را در منطقه داریم

روش تشخیص تستر اصل از فیك

روش تشخیص تستر اصل از فیك

ورزش و بهداشت روانی در دوران انتشار كرونا

ورزش و بهداشت روانی در دوران انتشار كرونا

ورزش كودكان در زمان انتشار كرونا

ورزش كودكان در زمان انتشار كرونا

آشنایی با تاریخچه بازی ورق

آشنایی با تاریخچه بازی ورق

ورزش و بهداشت روانی در دوران انتشار كرونا

ورزش و بهداشت روانی در دوران انتشار كرونا

ترفندهای بازی انفجار روش برد 100 درصد

ترفندهای بازی انفجار روش برد 100 درصد

ساخت باتری كه با الهام از بدن انسان

ساخت باتری كه با الهام از بدن انسان

ورزش كودكان در زمان شیوع ویروس كرونا

ورزش كودكان در زمان شیوع ویروس كرونا

هر آنچه باید درباره تغذیه و مكمل های ورزشی بدانید بعلاوه فیلم

هر آنچه باید درباره تغذیه و مكمل های ورزشی بدانید بعلاوه فیلم

نظر مراجع درباره بازی انفجار

نظر مراجع درباره بازی انفجار
رئیس پارك پردیس مطرح كرد:

نمایشگاه اینوتكس با محوریت موضوعات روز كشور

نمایشگاه اینوتكس با محوریت موضوعات روز كشور

از هر 10 نفر، چند نفر در ورزش همگانی فعالند؟

از هر 10 نفر، چند نفر در ورزش همگانی فعالند؟

برای رفع مصدومیت چه بخوریم؟

برای رفع مصدومیت چه بخوریم؟
دكتر عظیم دارایی:

مشكلات والدین در خصوص رفتار با نوجوانان

مشكلات والدین در خصوص رفتار با نوجوانان

میزان و نوع تمرینات قدرتی مناسب در خانه

میزان و نوع تمرینات قدرتی مناسب در خانه

برای رفع مصدومیت چه بخوریم؟

برای رفع مصدومیت چه بخوریم؟

میزان و نوع تمرینات قدرتی مناسب در خانه

میزان و نوع تمرینات قدرتی مناسب در خانه
خلیلیان:

تا زمانی كه در فدراسیون پزشكی ورزشی هستم به جای دیگر فكر نمی كنم

تا زمانی كه در فدراسیون پزشكی ورزشی هستم به جای دیگر فكر نمی كنم

تغذیه مناسب ورزشی در تابستان چیست؟

تغذیه مناسب ورزشی در تابستان چیست؟
یك فوق دكترای فیزیولوژی ورزشی پاسخ می دهد

آیا در دوران قاعدگی نباید ورزش كرد؟

آیا در دوران قاعدگی نباید ورزش كرد؟

بیشتر از 800 شركت خلاق در كشور فعالیت می نمایند

بیشتر از 800 شركت خلاق در كشور فعالیت می نمایند

حذف آلودگی های آلی شناور در آب توسط پژوهشگران كشور

حذف آلودگی های آلی شناور در آب توسط پژوهشگران كشور
یك فوق دكترای فیزیولوژی ورزشی پاسخ می دهد

آیا در دوران قاعدگی نباید ورزش كرد؟

آیا در دوران قاعدگی نباید ورزش كرد؟

سفر به ارتفاع ۱۰ هزار فوتی زمین با بالن فضایی

سفر به ارتفاع ۱۰ هزار فوتی زمین با بالن فضایی

ماسك هوشمندی كه به شما لبخند می زند

ماسك هوشمندی كه به شما لبخند می زند

مسابقه شطرنج بین تیم هایی از زمین و فضا !

مسابقه شطرنج بین تیم هایی از زمین و فضا !
بیلیارد 8بال

بیلیارد 8بال