آرشیو مطالب : آمادگی جسمانی

برگزاری دوره های تخصصی آمادگی جسمانی برای داوران فوتبال

برگزاری دوره های تخصصی آمادگی جسمانی برای داوران فوتبال

جهانی: معیار علمی برای سنجش آمادگی جسمانی بازیكنان فوتبال وجود ندارد

جهانی: معیار علمی برای سنجش آمادگی جسمانی بازیكنان فوتبال وجود ندارد
قهرمان تكواندوی جهان :

مدال قهرمانی جهان را برای كسب سهمیه المپیك می خواهم

مدال قهرمانی جهان را برای كسب سهمیه المپیك می خواهم

برنامه ورزشی مناسب برای كاهش سایز

برنامه ورزشی مناسب برای كاهش سایز

قهرمانان به علت ناهنجاری های اسكلتی و عضلانی مدال خویش را از دست می دهند

قهرمانان به علت ناهنجاری های اسكلتی و عضلانی مدال خویش را از دست می دهند

ورزش پیش از حاملگی احتمال دیابت حاملگی را می كاهد

ورزش پیش از حاملگی احتمال دیابت حاملگی را می كاهد

ورزش در كودكی سلامت ریه ها در جوانی را بالا می برد

ورزش در كودكی سلامت ریه ها در جوانی را بالا می برد

برگزاری سومین جایزه بین المللی پژوهشگاه علوم ورزشی

برگزاری سومین جایزه بین المللی پژوهشگاه علوم ورزشی
بیلیارد 8بال

بیلیارد 8بال