آرشیو مطالب : آمادگی جسمانی


برنامه تربیت بدنی نیروی زمینی ارتش برای حضور در مسابقات بین المللی

برنامه تربیت بدنی نیروی زمینی ارتش برای حضور در مسابقات بین المللی

اصول تغذیه ورزشی

اصول تغذیه ورزشی

نحوه بارگیری كربوهیدرات ها

نحوه بارگیری كربوهیدرات ها

زنجبیل چه تاثیری بر فعالیتهای ورزشی دارد؟

زنجبیل چه تاثیری بر فعالیتهای ورزشی دارد؟

زنجبیل چه تاثیری بر كارهای ورزشی دارد؟

زنجبیل چه تاثیری بر كارهای ورزشی دارد؟

نجات كبد چرب با ورزش

نجات كبد چرب با ورزش

نجات كبد چرب با ورزش

نجات كبد چرب با ورزش

میزان و نوع تمرینات قدرتی مناسب در خانه

میزان و نوع تمرینات قدرتی مناسب در خانه

میزان و نوع تمرینات قدرتی مناسب در خانه

میزان و نوع تمرینات قدرتی مناسب در خانه

15راهكار برای پیش گیری از لطمه های دویدن

15راهكار برای پیش گیری از لطمه های دویدن

۱۵راهكار برای جلوگیری از صدمه های دویدن

۱۵راهكار برای جلوگیری از صدمه های دویدن

دویدن چه زمانی بلای جان می شود؟

دویدن چه زمانی بلای جان می شود؟
یك فوق دكترای فیزیولوژی ورزشی پاسخ می دهد

آیا در دوران قاعدگی نباید ورزش كرد؟

آیا در دوران قاعدگی نباید ورزش كرد؟
یك فوق دكترای فیزیولوژی ورزشی پاسخ می دهد

آیا در دوران قاعدگی نباید ورزش كرد؟

آیا در دوران قاعدگی نباید ورزش كرد؟
ورزش در خانه

آموزش حركت هایی كه در منزل توان بدنی را ارتقا می بخشد

آموزش حركت هایی كه در منزل توان بدنی را ارتقا می بخشد

كرونا پای ورزش مدارس را به تلویزیون باز كرد

كرونا پای ورزش مدارس را به تلویزیون باز كرد
استاد دانشگاه ایلینوی آمریكا تشریح كرد

سه گانه كرونا، آنفلوانزا و ورزش

سه گانه كرونا، آنفلوانزا و ورزش

اهمیت زمان بندی تمرینی در بدنسازی حرفه ای

اهمیت زمان بندی تمرینی در بدنسازی حرفه ای

اهمیت زمان بندی تمرینی در بدنسازی حرفه ای

اهمیت زمان بندی تمرینی در بدنسازی حرفه ای

اخطار جدی فقر حركتی سلامت ایرانی ها را هدف گرفته است

اخطار جدی فقر حركتی سلامت ایرانی ها را هدف گرفته است

آگهی جدی فقر حركتی سلامت ایرانیان را هدف گرفته است

آگهی جدی فقر حركتی سلامت ایرانیان را هدف گرفته است

فقر حركتی از مصرف سیگار خطرناك تر است!

فقر حركتی از مصرف سیگار خطرناك تر است!

فقر حركتی از مصرف سیگار خطرناك تر است!

فقر حركتی از مصرف سیگار خطرناك تر است!

۶ سفارش برای آنهایی كه ورزش می كنند!

۶ سفارش برای آنهایی كه ورزش می كنند!
مجهز به جی پی اس؛

لباسی كه سلامت ورزشكاران را رصد می كند

لباسی كه سلامت ورزشكاران را رصد می كند

مكمل، تاثیر مثبتی در افزایش حجم عضلانی ورزشكاران جوان و نوجوان ندارد

مكمل، تاثیر مثبتی در افزایش حجم عضلانی ورزشكاران جوان و نوجوان ندارد
مهرداد عنبریان:

بحران چاقی در نوجوانان فاجعه است، كمبود امكانات دلیل نمی گردد مردم ورزش نكنند

بحران چاقی در نوجوانان فاجعه است، كمبود امكانات دلیل نمی گردد مردم ورزش نكنند

جایگاه ضعیف مربیان بدنساز فوتبال در تیم های ملی و باشگاهی

جایگاه ضعیف مربیان بدنساز فوتبال در تیم های ملی و باشگاهی

جایگاه ضعیف مربیان بدنساز فوتبال در تیم های ملی و باشگاهی

جایگاه ضعیف مربیان بدنساز فوتبال در تیم های ملی و باشگاهی

ورزش تخصصی زودهنگام سبب تاخیر در رشد كودك می گردد

ورزش تخصصی زودهنگام سبب تاخیر در رشد كودك می گردد
بیلیارد 8بال

بیلیارد 8بال